• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W piątek, 3 lutego 2017 r. w naszej szkole odbył się finał I Regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Od godz. 9.00 rozpoczęła się rejestracja uczestników finału, która zakończyła się tuż przed godz. 10.00. Okazało się, że spośród 34 uczniów, którzy zakwalifikowali się do rozgrywki finałowej 1 uczeń nie zgłosił się, dlatego ostatecznie do rywalizacji przystąpiło 33 uczniów. Najliczniej reprezentowany był powiat tomaszowski – 13 uczniów z pięciu szkół, 9 uczniów z trzech szkół przyjechało z powiatu hrubieszowskiego, 8 uczniów także z trzech szkół reprezentowało powiat biłgorajski, a trzech uczniów z 1 szkoły powiat zamojski.

   O godz. 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie konkursu. W imieniu organizatora konkursu uczniów powitał dyrektor naszej szkoły Leszek Bober. W swojej wypowiedzi przypomniał m.in. fakt, że nasz Zespół Szkół nosi imię Bartosza Głowackiego, bohatera narodowego wywodzącego się z warstwy chłopskiej. Podkreślił również, że w bieżącym roku nasza szkoła obchodzi setną rocznicę powstania, dlatego konkurs jest jednym z ważnych wydarzeń mających na celu uświetnienie roku jubileuszowego. W imieniu współorganizatora konkursu, tj. Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, głos zabrał Stanisław Cisło, Sekretarz Powiatu. Pogratulował uczestnikom finału dużej wiedzy o polskim ruchu ludowym i życzył tradycyjnego „połamania pióra”.

   Następnie finaliści zostali podzieleni na 2 grupy i przystąpili do wypełniania testu składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru (maksymalnie 2 odpowiedzi były poprawne). Czas przeznaczony na test wynosił 80 minut. Finaliści musieli wykazać się obszerną wiedzą o polskim ruchu ludowym od jego narodzin po czasy współczesne. Autorzy testu pytali m.in. o imię i nazwisko przewodniczącego delegacji polskiej, która w 1921 r. podpisała układ pokojowy z Rosją Radziecką, nazwy miast, których Honorowe Obywatelstwo otrzymał Franciszek Kamiński czy liczbę tek ministerialnych, które ludowcy objęli w sześciu pierwszych rządach po odzyskaniu niepodległości. „Pytania były bardzo szczegółowe i aby poprawnie na nie odpowiedzieć trzeba było dobrze znać literaturę polecaną przez organizatorów konkursu” – powiedziała Julia Skroban, reprezentantka naszej szkoły.

   Po zakończeniu testu członkowie komisji regionalnej przystąpili do sprawdzania prac. W tym samym czasie finaliści udali się do Muzeum Szkolnego. Tam p. Dorota Wujec zapoznała ich z bogatą, bo liczącą już sto lat, historią naszej szkoły. Ok. godz. 12.30 nastąpiło ogłoszenie wyników. Najwięcej, 31 punktów (na 48) otrzymał Sebastian Szwed z Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim, drugie miejsce zajął Karol Łysakowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie – 27 punktów , a trzecie Krzysztof Horniak z Zespołu Szkół nr 2. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – 26 punktów. Laureatów w poszczególnych powiatach prezentujemy w oficjalnych wynikach opublikowanych na stronie konkursu w zakładce „Konkurs Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym”.

   Nagrody wręczali: starosta powiatu biłgorajskiego Kazimierz Paterak, wicestarosta powiatu tomaszowskiego Jerzy Wereszczak i starosta powiatu zamojskiego Henryk Matej. W zastępstwie nieobecnego starosty powiatu hrubieszowskiego nagrody uczniom z tego powiatu wręczył dyr. Leszek Bober. Zanim to jednak nastąpiło, głos zabrał starosta Henryk Matej. W krótkiej wypowiedzi podkreślił znaczenie Batalionów Chłopskich w walce o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej. Następnie wicestarosta Jerzy Wereszczak poinformował zebranych, że do dzisiaj żyją ludzie pamiętający niemiecką akcję wysiedleńczą na terenie powiatu tomaszowskiego oraz bitwy toczone przez żołnierzy Batalionów Chłopskich z Niemcami w obronie wysiedlanej ludności. Dzielą się oni bardzo chętnie swoimi wspomnieniami, szczególnie z młodzieżą.

   Zgodnie z regulaminem konkursu trzej wspomniani wyżej laureaci otrzymali główną nagrodę – wyjazd do Brukseli w celu zwiedzenia Parlamentu Europejskiego. Nagrodę ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman. Laureaci z powiatu biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez starostów. W przypadku powiatu hrubieszowskiego nie tylko najlepszy finalista otrzymał nagrodę główną ufundowaną przez starostę Józefa Kuropatwę, ale nagrody rzeczowe otrzymali wszyscy Hrubieszowiacy uczestniczący w konkursie finałowym. Ponadto finaliści z poszczególnych powiatów zostali nagrodzeni drobnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez europosła Krzysztofa Hetmana. Niezależnie od powyższych nagród wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki o tematyce historycznej ufundowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, albumy „Przyroda Powiatu Biłgorajskiego” ufundowane przez starostę biłgorajskiego i pamiątkowe długopisy od wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Wojciecha Kawalca.

   Konkurs przeprowadziła Regionalna Komisja Konkursowa składająca się z historyków Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim: Tomasza Mikszyca (przewodniczący), Leszka Pienkosa i Doroty Wujec oraz Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Roberta Czyża, Elżbiety Joniec i Zofii Zięby.

Tomasz Mikszyc