• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. To już druga edycja konkursu, którego organizatorem jest nasza szkoła oraz Starostwo Tomaszowskie. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, a patronat naukowy – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

   Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody. Trzej najlepsi uczniowie pojadą na zaproszenie posła Krzysztofa Hetmana do Brukseli, aby zwiedzić Parlament Europejski. Otrzymają także nagrody rzeczowe ufundowane przez posła. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych powiatów nagrody rzeczowe ufundują starostowie powiatów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

   W stosunku do poprzedniej edycji wprowadziliśmy pewne zmiany. Finał konkursu podzielony będzie na dwie części: pisemną (test) i ustną (quiz). Do części ustnej zakwalifikuje się 6 uczniów, którzy najlepiej napiszą test. Ich bezpośrednia rywalizacja wyłoni laureatów konkursu.

   Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w zakładce Konkursy/Konkurs Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym na naszej stronie internetowej.