• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    13 października 2020r. w naszej szkole odbyły się dwie uroczystości-Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych. Niestety, wskutek panującej sytuacji epidemiologicznej ich przebieg był inny. Nie mogliśmy uczestniczyć w Ślubowaniu, ani bezpośrednio wziąć udziału w akademii. Jednak wielu z nas mogło w niej uczestniczyć za pomącą Internetu, dzięki przekazowi na aplikacji Classroom. W czasie uroczystości pan dyrektor Leszek Bober krótko przypomniał nam okoliczności wyznaczenia Dnia Edukacji Narodowej oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom i uczniom naszej szkoły. Przedstawiciele SU w imieniu młodzieży na ręce pana dyrektora Leszka Bobera i pani dyrektor Beaty Greli złożyli kwiaty, życząc dobrej współpracy ze społecznością szkolną i wielu sukcesów zawodowych. Podziękowali za wsparcie, opiekę i pomoc ze strony wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Podczas uroczystości zostali docenieni uczniowie Bartosza. Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie Stypendium Starosty otrzymali: Karolina Grzyb-3e, Natalia Kowalczuk-3e, Paulina Małka-3a, Gabriela Mielnicka-3a, Natalia Pasieczna-3a i Olga Małka-2ep.Gratulujemy! Wysłuchaliśmy także montażu słowno - muzycznego. Bardzo serdecznie dziękujemy osobom, które brały udział w tym przedsięwzięciu, chcielibyśmy tym samym podziękować paniom Katarzynie Ważnej i Beacie Greli, pod opieką których przygotowywały się nasze koleżanki i koledzy. Cała aranżacja, wiersze, komentarze oraz piosenki pobudziły nas do refleksji nad celami naszego życia i dokonanymi wyborami.

   Ślubowanie klas pierwszych odbyło się w tym roku w kameralnym gronie. Pierwszoklasiści ślubowali jednak zgodnie z tradycją w czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie przystąpili do złożenia ślubowania na Sztandar Szkoły w obecności pana dyrektora Leszka Bobera, pani dyrektor Beatu Greli , nauczycieli oraz członków SU. Nad właściwym przebiegiem ślubowania czuwały panie Agnieszka Łasocha-Halusiak i Beata Głuszek oraz pan Waldemar Fugas.

   Mamy nadzieję, że nasza szkoła stanie się dla naszych młodszych kolegów i koleżanek, podobnie jak dla nas, drugim domem.

   Życzymy im sukcesów w nauce.