• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim postanowiła upamiętnić wydarzenia związane z Bitwą Warszawską, a także utrwalić wśród społeczności lokalnej pamięć o dwukrotnym pobycie Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej, ustanawiając rok 2021 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Powiecie Tomaszowskim.

   Na ten rok zaplanowane zostały różnego rodzaju wydarzenia o wymiarze historycznym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, mające na celu utrwalenie pamięci tamtych wydarzeń. Organizatorem planowanych przedsięwzięć będzie głównie Powiat Tomaszowski i Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego.

   Z uwagi na wprowadzenie ograniczeń spowodowanych obecnym stanem pandemii, władze powiatu odwołały wcześniej zaplanowane uroczystości. Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego zainaugurowano 20 marca 2021r. mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz symbolicznym podpisaniem Aktu Erekcyjnego, który wmurowany zostanie w Łuk Triumfalny upamiętniający 100-lecie Bitwy Warszawskiej oraz dwukrotny pobyt Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej. Łuk usytuowany będzie na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

   W symbolicznych okolicznościach udział wzięli: Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Ryszard Madziar – Dyrektor Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, gen. bryg. Artur Jakubczyk – Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, symboliczna reprezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Burmistrzowie i Wójtowie powiatu tomaszowskiego.

   Budowa Łuku Triumfalnego w zamyśle pomysłodawców projektu ma się przyczynić do wzrostu świadomości patriotycznej mieszkańców powiatu, przybliżyć dzieciom i młodzieży ważne daty, osoby i wydarzenia w historii naszej małej Ojczyzny.

Zapraszamy do galerii