• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    28.04.2023 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych I LO. Po odśpiewaniu hymnu narodowego dyrektor I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim - pan Leszek Bober podziękował absolwentom za ich starania oraz życzył powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej. Następnie głos zabrali: pan Tomasz Zieliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - pan Andrzej Bulicz, przedstawiciel Rady Rodziców - pan Piotr Cymbała oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 - Kamil Paszt.

   Po wystąpieniach pana dyrektora oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste ślubowanie, w którym maturzyści zadeklarowali m.in. godne reprezentowanie naszej szkoły i jej tradycji na dalszej drodze życia. Następnie zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Dla trzech uczniów naszego liceum z najlepszymi wynikami na świadectwie pan poseł Tomasz Zieliński ufundował i wręczył specjalne nagrody. Najwyższą średnią ocen - 5.63 uzyskała Julia Ścirka. Drugie miejsce zajął Michał Suski ze średnią 5.59, a trzecie miejsce otrzymała Julia Sagan - średnia 5.53. Następnie pan dyrektor I LO wręczył świadectwa oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców tym, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Średnią powyżej 5.00 uzyskali: z klasy IV a: Julia Ścirka, Michał Suski, Julia Sagan, Łukasz Bałabuch, Karol Ożga, Eliza Sokołowska, Anna Krzaczkowska, Igor Mróz, Kamila Harbuz, Aleksandra Halusiak, Zuzanna Jakubus, z klasy IV b: Wiktoria Gałaszkiewicz oraz Jagoda Gniwek, z klasy IV c: Roksana Lipian, Natalia Kucharska. Nagrodzone zostały także osoby ze średnią od 4.75 do 4.99. Z klasy IV a: Norbert Bukała, Jagoda Detko, Mateusz Maryńczak, Aleksandra Lasota, Natalia Pisarczyk. Z klasy IV b: Aleksandra Wajda, Wiktoria Wawryszczuk, Amelia Wróblewska. Z klasy IV c: Jakub Starczuk, Natalia Maliborska. Z klasy IV d: Martyna Wolanowska oraz z klasy IV e: Magdalena Niedorys. Wyróżnieni za poszczególne kategorie zostali: Łukasz Bałabuch za 100% frekwencję w trakcie wszystkich 4 lat nauki w liceum, Michał Suski za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach fizycznych i informatycznych, a także Karol Ożga wraz z Michałem i Łukaszem za obsługę informatyczną w pracy na rzecz szkoły. Nagrody wręczono również za zajęcie kolejno I i III miejsca w szkolnym konkursie języka niemieckiego Ha1LO Norbertowi Bukale (IV a) oraz Natalii Kucharskiej (IV c). Podziękowania za pracę w zespole The One z rąk pani wicedyrektor, Beaty Greli oraz pani Katarzyny Ważnej otrzymały: Ewa Mazur z klasy IV c, Natalia Miziuk z klasy IV b, Aleksandra Halusiak z klasy IV a oraz Mateusz Żurawski z klasy IV a. Uczniowie wyróżnieni za zaangażowanie w reprezentowaniu szkoły w poczcie sztandarowym to: Magdalena Niedorys (IV e), Jonathan Ciupera – Ferro (IV e). Absolwenci wyróżnieni zostali też za działalność w samorządzie uczniowskim: Kamil Paszt, klasa IVe, Aleksandra Halusiak, klasa IVa, Patrycja Krzyszycha, klasa IVb, Kacper Krzaczkowski, klasa IVa, Martyna Dąbrowska, klasa IVc, Julia Nieśpiał, klasa IVb, Gabriela Rechulicz, klasa IVc, Joanna Rechul, klasa IVb, Wiktoria Kaniowska, klasa IVe, Zuzanna Jakubus, klasa IVa, Martyna Kucharska, klasa IVd, Wiktora Ciećko, klasa IVd. Dyplomy i upominki zostały wręczone przez pana dyrektora Leszka Bobera, pana Waldemara Fugasa i panią Beatę Głuszek. Pani wicedyrektor Beata Grela wraz z panem Krzysztofem Wróblem wręczyli dyplomy uczniom wyróżnionym za działalność sportową. Byli to: z klasy IVa: Norbert Bukała, Anna Krzaczkowska, Maciej Dubas, Piotr Nieścior, Natalia Grabek, Hanna Piwowarczyk, Kamila Harbuz, z IVb: Szymon Łasocha, Joanna Rechul, Julia Sidor, z IVc: Aleksandra Gromek, Martyna Dąbrowska, Wiktoria Lewko, Wojeciech Nieścior, Ewa Mazur, Aleksandra Borek. Po wręczeniu nagród odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły: Ewę i Olę Mazur, Olę Wójtowicz, Aleksandrę Halusiak, Mateusza Żurawskiego i Amelię Knap. Trzymamy więc kciuki za powodzenie na zbliżających się egzaminach maturalnych oraz na nowej ścieżce życia.

Aleksandra Fus

Zapraszamy do galerii