• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Dziś ważny dzień dla tegorocznych absolwentów I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W szkole odbierają oni świadectwa maturalne a wyniki tego egzaminu powodują ich radość i naszą dumę. Wychodzą ze świadectwami maturalnymi uśmiechnięci i wdzięczni za czteroletnią opiekę. Jak sami powtarzają – warto było spędzić te lata w szkole, która zarówno stawia konkretne i konsekwentne wymagania, jak również udziela wsparcia nie tylko najzdolniejszym uczniom, ale też tym, których wyniki wymagają podniesienia.

   Dlatego po raz kolejny wyniki naszych absolwentów są imponujące. Zdawalność egzaminu wyniosła w tym roku 98%. Z wielu przedmiotów uzyskaliśmy wyniki wyższe niż wojewódzkie i krajowe, a tym bardziej powiatowe. Z wielu przedmiotów egzaminacyjnych absolwenci Bartosza mogą pochwalić się wyższymi wynikami niż w kraju, np. z języka polskiego, matematyki, chemii, historii, fizyki, języka niemieckiego. Różnice na korzyść naszych absolwentów w stosunku do kraju są często bardzo duże. Tak jest w przypadku sukcesu z matematyki, której tak obawia się dzisiejsza młodzież, a którą nasi uczniowie zdali na poziomie 83%- średni wynik, podczas gdy w kraju wynosi on 71%.

   Wnioski z tego mogą wyciągnąć tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, którzy są w trakcie rekrutacji. Nasze liceum wyprzedza kolejne w mieście o 37 punktów procentowych .