• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Przyjazna Szkoła : Sztuka świata w każdym domu

Opis projektu

   Organizatorem projektu na poziomie kraju było Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole - Przyjazna Szkoła. Przyznanie dotacji dla naszej szkoły  i wdrożenie programu zależały od opracowanego przez nas programu, jego efektywności dla uczniów, szkoły i środowiska lokalnego. Kolejnym krokiem było zaplanowanie realnego i precyzyjnego budżetu oraz harmonogramu prac w projekcie. W ten sposób staliśmy się jedyną szkołą w powiecie, której przyznano fundusze. Tak narodził się projekt, którego program okazał się atrakcyjny nie tylko dla fundatorów, ale i uczniów, czego dowiodło błyskawiczne skompletowanie grupy  chętnej do poświęcenia wielu godzin wolnego czasu na wspólną i wcale nie tak łatwą pracę.20  uczniów, pod opieką Beaty Greli i Roberta Wojciechowskiego w terminie od września do kwietnia pracowało często nieznanymi sobie dotąd metodami  (np. obróbka artystyczna zdjęć, montaż filmowy, e-learning). Uczniowie stworzyli album multimedialny poświęcony sztuce wszystkich epok, mający charakter prezentacji multimedialnych. Wśród nich znalazł się też album  o charakterze opatrzonego komentarzem katalogu architektury barokowej naszego regionu. Całość ma postać dokumentu elektronicznego, jest dostępna dla zainteresowanych placówek, spełniając rolę pomocy naukowej. Album  w dużej mierze powstał dzięki wycieczkom dydaktycznym po Roztoczu i do Warszawy, gdzie grupa spędziła pracowite dni na zwiedzaniu, lekcjach muzealnych, fotografowaniu  i przygotowywaniu roboczej wersji e-albumu. Wycieczki postawiły nas przed kolejnym wyzwaniem- zaangażowaniem sponsorów gotowych wesprzeć nasze plany, co okazało się trudne, ale realne. W ramach projektu uczniowie nabyli nowych kompetencji i poszerzyli swoją wiedzę, dzięki kursom  e-learningowym. Wypracowali certyfikaty z Public Relations, historii i teorii filmu,  wiedzy  o społeczeństwie obywatelskim. Byli twórcami filmu dokumentującego działania grupy. Docenili sens pracy zespołowej, rozbudzili swoje ambicje, poznali zasady zdrowej rywalizacji, gdyż na e-platformie konkurowaliśmy  z zespołami z całej Polski. Projekt okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż pozwolił sprawdzić się z innej niż codziennej, szkolnej perspektywy.

   Pisanie i realizacja projektów unijnych sprawia wiele problemów, ale stają się one nic nie znaczące wobec satysfakcji wynikającej oglądania owoców pracy.  W czasie jego realizacji współpracowaliśmy z prasą  radiem, mieliśmy kontakt z rodzicami, instytucjami i firmami ze środowiska lokalnego. Projekt przyniósł też inne efekty – ze wsparciem Stowarzyszenia Czajnia przeprowadziliśmy kolejny projekt- W poszukiwaniu pereł lokalnej sztuki.

                                                       Beata Grela

Zapraszamy do galerii