• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Certyfikat „Szkoła Innowacji- Lider Innowacji”, który dwukrotnie został przyznany naszej szkole w latach 2013-2014, jest inicjatywą lubelskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Kapituła pod przewodnictwem Kanclerz WSEiI przyznaje certyfikaty szkołom ponadgimnazjalnym w regionie lubelskim, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.

Projekt Certyfikacji Szkół "Szkoła Innowacji" organizowany jest od 2013 roku i jest objęty patronatem  Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego,  Prezydenta Miasta Lublina – Krzysztofa Żuka  i Lubelskiego Kuratora Oświaty – Krzysztofa Babisza.