• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Doktor, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Przedsiębiorstwa Geologicznego SA w Krakowie. Wybitny kartograf geologiczny, badacz osadów czwartorzędowych i trzeciorzędowych, oddany wykładowca akademicki. Był stypendystą Towarzystwa Geologicznego Polsce, a w 2004 roku został wybrany członkiem Galicia Tectonic Group. Autor publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Brał udział w wieku krajowych konferencjach naukowych. Zmarł 1 lipca 2004 r.