• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą jako pedagog. Zajmuje się malarstwem-tempera, olej, akryl, rysunkiem- piórko i tusz, grafiką- monotypia, fotografią i mailartem. Tematyką jego prac jest głównie natura i jej modyfikacje poprzez formy geometryczne do abstrakcji włącznie. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 500 wystawach zbiorowych i projektach zarówno w kraju jak i za granicą.