• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Urodził się 19 marca 1949 r. w Typinie. W 1977 r. ukończył studia inżynierskie na Politechnice Lubelskiej, w 2001 r. politologię w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku oraz studia podyplomowe w SGGW. W latach 80. jeden z założycieli rolniczej „Solidarności”, kierował tym związkiem w Tomaszowie Lubelskim. W stanie wojennym organizował duszpasterstwo rolników, redagował i kolportował opozycyjny biuletyn „Roztocze”, za prowadzoną działalność aresztowany, następnie zwolniony na mocy amnestii w 1984 r. Pod koniec lat 80. stanął na czele NSZZ „S” RI w województwie zamojskim. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła Sejmu X kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego. Był jednym z najbliższych współpracowników Romana Bartoszcze. Razem z nim w 1990 wstąpił do PSL (przewodniczył tej partii na Zamojszczyźnie), następnie w 1991 r. organizował Polskie Forum Ludowo – Chrześcijańskie „Ojcowizna”. W 1994 r. współtworzył Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Ziemi Tomaszowskiej, w tym samym roku został radnym rady miasta  w Tomaszowie Lubelskim. Przyczynił się do utworzenia w tym mieście w 1995 Punktu Dydaktycznego KUL, stanowiącego filię tej uczelni. W 1997 r. został senatorem IV kadencji, wybranym z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy. Działał w Ruchu Społecznym AWS. W 2006 r. wstąpił do Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”, objął w nim funkcję wiceprezesa. W wyborach samorządowych w 2010 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego sejmiku lubelskiego z listy Stronnictwa „Piast”. Prowadzi 10 – hektarowe gospodarstwo i własny młyn. W 2011 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.