• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Urodzony 15 sierpnia 1945 r. w Niemirówku. W latach 1964-1970 alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i student Wydziału Teologicznego KUL. Po uzyskanym magisterium z teologii przyjął święcenia kapłańskie 14 czerwca 1970 r. w Lublinie z rąk bpa Piotra Kałwy. W latach 1970 – 1974 wikariusz w parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, a w latach 1974 – 1975 wikariusz w parafii św. Anny w Lubartowie. W latach 1975 – 1977 odbywał studia z teologii dogmatycznej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1977 r. uzyskał licencjat, a w 1981 doktorat. Od października 1981 r. rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, gdzie obok prowadzonych wykładów z dogmatyki pełnił kolejno funkcje: prefekta, wicerektora oraz rektora. Równocześnie od 1982 r. pracownik naukowy KUL na Wydziale Teologii (od 1985 r. asystent, a od 1989 r. adiunkt). Autor publikacji głównie z zakresu teologii dogmatycznej. Odznaczony godnością kapelana Ojca Świętego i kanonią rzeczywistą Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. 13 grudnia 1997 wyniesiony do godności biskupa tytularnego Auca i ustanowiony biskupem pomocniczym lubelskim. Konsekrowany 2 lutego 1998 r. w archikatedrze w Lublinie przez abpa Józefa Życińskiego. W archidiecezji pełni obowiązki m.in.: wikariusza generalnego, przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Duszpasterstwa Ogólnego, członka Rady Kapłańskiej, członka Kolegium Konsultorów. Po śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego (10 lutego 2010 r.) do objęcia archidiecezji przez arcybiskupa Stanisława Budzika (22 października 2011 r.) pełnił funkcję administratora archidiecezji. Był Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich oraz Asystentem KEP przy Radzie Katolików Świeckich, Przewodniczącym Rady ds. Dialogu Religijnego, Przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, Przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko – Augsburską. Obecnie jest członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.