• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    OFM. Piotr Żurkiewicz urodził się 8 lutego 1977 r. w Tomaszowie Lubelskim. W 1984 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W 1992 podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W trakcie nauki w szkole średniej aktywnie uczestniczył w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i Odnowie w Duchu Świętym (wspólnota „Pojednanie”). W 1996 roku złożył egzamin dojrzałości i wstąpił do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Ojców Franciszkanów. Po rocznym nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi. Na podstawie pracy „Owocne przeżywanie sakramentu pojednania w świetle przemówień Jana Pawła II do Penitencjarii Apostolskiej” (promotor o. dr Jacek Ciupiński) uzyskał tytułu magistra teologii na UKSW. W maju 2003 r. o. Piotr przyjął święcenia kapłańskie, po czym został skierowany do pracy we franciszkańskiej parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. Pełnił tam funkcje katechety, opiekuna ministrantów, grupy Rycerstwa Niepokalanej i moderatora wspólnoty Światło-Życie. W 2004 roku rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie studiów był zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży w swojej prowincji zakonnej – pełnił funkcje rzecznika prasowego Rekolekcyjnego Spotkania Młodych „Max Festiwal” oraz uczestniczył w tworzeniu programu formacji dla Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej. Posługiwał również jako rekolekcjonista, spowiednik i kierownik duchowy. W 2012 roku został wychowawcą alumnów w Wyższym Seminarium Duchowym OO. Franciszkanów w Łodzi. W czerwcu 2013 roku obronił pracę doktorską Antropologia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (promotor ks. bp Andrzej Czaja). Od czerwca 2013 roku jest sekretarzem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej i wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium OO. Franciszkanów w Łodzi. Jest autorem licznych publikacji teologicznych.