• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 

  

    Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, nauczyciel akademicki: Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej w latach 1967-2016) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej w latach 2001-2017). Pełniła funkcję kierownika Katedry oraz szereg innych funkcji wydziałowych i ogólnouczelnianych w Politechnice Gdańskiej. Postępowanie o tytuł i stopnie naukowe prowadziła na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

   Zainteresowanie naukowe prof. B. Kawalec - Pietrenko koncentrują się na realizacji procesów w reaktorach wielofazowych , inżynierii procesów przetwórczych żywności, wytwarzaniu atrakcyjnych medycznie form farmaceutycznych oraz problematyce zrównoważonego rozwoju. Opublikowała ponad 300 prac. Uzyskała 10 patentów. Była kierownikiem 12 centralnych projektów badawczych, promotorem 9 prac doktorskich.

   Pełniła istotne funkcje w działalności w obszarze nauki w Polsce. Była wiceprzewodniczącą i członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Przewodniczącą Sekcji Przepływów Wielofazowych KIChP PAN, Sekcji Edukacji KIChP Pan, członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczyła wielu jednostkom naukowym np. w MNiSzW, Ministerstwie Rozwoju, itp.

   Prof. B. Kawalec - Pietrenko ma wybitne zasługi w działalności naukowej na szczeblu międzynarodowym. W latach 1999-2004 i 2008-2016 była członkiem Executive Board of the European Federation of Chemical Engineering (EFCE), w latach 2005-2010 pełniła funkcję przewodniczącej Section of Environmental Protection and Sustainability EFCE. Od roku 2004 jest recenzentem Science and Technology Agency . Odbyła wiele staży zagranicznych, np. w Berlinie, Karlsruhe, Santiago de Compostela, Barcelonie. Działała w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych np. : członek Komitetu ds. Nadania Tytułu Inżyniera Europejskiego FEANI, wiceprzewodnicząca i członek Komitetu Doskonalenia Kadr Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT), prezes Zarządu Pomorskiej Fedracji FSNT-NOT w Gdańsku.

   Prof. B. Kawalec - Pietrenko jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Process Safety and Environmental Protection, Elsevier London, Chemical Engineering and Processing, Przemysł Chemiczny , Environmental Biotechnology, i innych.

   Stale pracuje jako członek kongresów i konferencji naukowych – polskich i europejskich np. European Symposium on Environmental Protection and Sustainability (Kopenhaga), European Conference of Computer Aided Process Engineering (Kraków). Jednocześnie była przewodniczącą lub członkiem 27 naukowych oraz 21 organizacyjnych komitetów konferencji ogólnopolskich.

   Za swoją pracę odebrała liczne odznaczeni : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznakę za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, Medal im. W. Świętosławskiego , 3 Odznaki Honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej – Srebrna, Złota i Diamentowa, Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, Medal Politechniki Gdańskiej.