• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Jury w składzie:

  1. Beata Grela

  2. Maria Gęborys

  3. Maria Dziedzic

po zapoznaniu się z pracami plastycznymi i dokonaniu oceny przyznało:

I miejsce – Magdalenie Malec z klasy III c

II miejsce – Patrycji Pańczyk z klasy II e

III miejsce – Julii Skroban z klasy I b

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się pod koniec grudnia b.r.

Uczennicom serdecznie gratulujemy!