• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

CZYTANIE JEST PASJĄ. BOHATEROWIE MOICH ULUBIONYCH LEKTUR”

Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego

Organizatorzy konkursu: biblioteka Zespołu Szkól nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
nauczyciele: Maria Gęborys, Marzanna Mucha, Katarzyna Soluch i Dorota Wujec

Cele konkursu:

  • Promowanie czytelnictwa
  • Odkrywanie twórczej wyobraźni u młodzieży
  • Doskonalenie umiejętności z zakresu fotografii
  • Promowanie talentów

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, uczniów klas III gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

2. Tematyka prac dotyczy ulubionych postaci literackich lub pojawiających się w ulubionych lekturach. Autorzy powinni je ukazać tak, jak je sobie wyobrażają, jak według nich powinny wyglądać. Mogą być wyposażone w atrybuty lub znajdować się w otoczeniu, które będzie wskazywało, jaka jest to postać. Technika fotografowania dowolna.

3. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy prace , wykonane na papierze fotograficznym, czarno-białe lub kolorowe, w formacie od 13 x 18 do 30 x 40 cm.

4. Prace powinny być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą: tytuł pracy oraz krótką informację o przedmiocie fotografii; imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę, ewentualnie adres mailowy.

5. Prace należy przesłać lub dostarczyć do biblioteki szkolnej do końca kwietnia 2019 r. na adres:

Zespól Szkół nr 1 im. B. Głowackiego

ul. Wyspiańskiego 8

22-600 Tomaszów Lubelski

6. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się w maju lub w czerwcu 2019 r. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowania za pośrednictwem szkoły.

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

8. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

11. Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika dostępne będą także na stronie internetowej: lo-tomaszow.pl (zakładka: biblioteka/konkursy)

 

Karta zgłoszeniowa