• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół podstawowych     

i średnich powiatu tomaszowskiego

Organizatorzy konkursu: biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim,

nauczyciele: Maria Gęborys, Marzanna Mucha, Katarzyna Soluch i Dorota Wujec

Cele konkursu:

 • Promowanie czytelnictwa
 • Odkrywanie twórczej wyobraźni u młodzieży
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu fotografii
 • Promowanie talentów

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich powiatu tomaszowskiego.
 2. Tematyka prac dotyczy zwierząt i ich związków z literaturą. Mogą to być zwierzęcy bohaterowie książek lub przedstawienia kontaktu zwierzęcia z literaturą (np. w otoczeniu książek, słuchające czytania, itp.). Technika fotografowania dowolna.
 3. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy prace , wykonane na papierze fotograficznym, czarno-białe lub kolorowe, w formacie od 13 x 18 do 30 x 40 cm.
 4. Prace powinny być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą: tytuł pracy oraz krótką informację o przedmiocie fotografii; imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę, ewentualnie adres mailowy.
 5. Prace należy przesłać lub dostarczyć do biblioteki szkolnej do 22 maja 2020 r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego ul. Wyspiańskiego 8 22-600 Tomaszów Lubelski
 6. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2020 r. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem szkoły.
 7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
 8. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.
 9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.
 11. Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika dostępne będą także na stronie internetowej: lo-tomaszow. pl (zakładka: biblioteka/konkursy)