• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim – 6 części.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: str 1, str 2 str 3str 4

 

Informacja z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do ZS Nr 1..pdf

 

 1. ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3. SIWZ zs nr 1.pdf

4. Zał. 1 SIWZ przetarg na dostawe pomocy dydaktycznych.pdf

5. Zał. nr 2 - pracownia biologiczna1.pdf

6. Załącznik nr 3 do SIWZ pr1. chemiczna.pdf

7. Załącznik nr 4 do SIWZ pracownia fizycznap1.pdf

8. Załącznik nr 5 do SIWZ pracownia geograficznap1.pdf

9. Załącznik nr 6 do SIWZ- zakup podręcznikówp1.pdf

10. -formularz ofertowy zał. nr 7 do SIWZ popr.pdf

11. -formularz ofertowy zał. nr 7 do SIWZ popr.doc

12. Zał. Nr 8 (1b-6b)SIWZ przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych do ZS Nr 1.doc

13. zał. nr 9_wykluczenie.doc

14. Zał.Nr 10 do SIWZ _projekt umowy na dostawę pomocy dydaktycznych.pdf

15. zał. nr 11_gr_kap.doc

16. Wyjaśnienie i zmiana treści w załączniku nr 1 do SIWZ  str1 str 2