• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 UCZNIOWIE KLAS I do września 2023 r. WSTRZYMUJĄ SIĘ z kupnem podręczników języka angielskiego, języka niemieckiego 

 

Klasa I  - rozszerzenie biologia-chemia

1. J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu. Podręcznik do liceum i technikum cz.1 i cz.2. Zakres podstawowy i rozszerzony - Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka : M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres podstawowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników kl. 1 Zakres podstwowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

3. Fizyka: zakres podstawowy: „ Odkryć fizykę” 1 - podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 1001/1/2019.

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” zakres podstawowy i rozszerzony.

5. Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy i rozszerzony.

6. Geografia: - zakres podstawowy: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 983/1/2019.

7. Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 1" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek; Wyd. WSiP

Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 2" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar; Wyd. WSiP

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wyd. Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9. Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; wyd.Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium

11. Biznes i zarządzanie-  "Biznes i zarządzanie" część 1, zakres podstawowy, Autor: Ewa Kawczyńska - Kiełbasa, Wydawnictwo WSiP

12. Historia - Historia dla liceum i technikum. Poznać przeszłość. Zakres podstawowy. Nowa Era

 

 

Klasa – rozszerzenie język angielski -  matematyka - fizyka

1. J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu. Podręcznik do liceum i technikum cz.1 i cz.2. Zakres podstawowy i rozszerzony - Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka :  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres rozszerzony.. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M.

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” kl. 1 zakres podstawowy.

5.Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy.

6. Geografia: - zakres podstawowy: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 983/1/2019.

7.Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 1" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek; Wyd. WSiP

Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 2" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar; Wyd. WSiP

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wydawnictwo Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur,Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium

11. Biznes i zarządzanie-  "Biznes i zarządzanie" część 1, zakres podstawowy, Autor: Ewa Kawczyńska - Kiełbasa, Wydawnictwo WSiP 

12. Historia- Historia dla liceum i technikum. Poznać przeszłość. Zakres podstawowy. Nowa Era

13. Fizyka- Fizyka Liceum i technikum podręcznik - nowa edycja;  zakres rozszerzony; Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach; WSiP,

Fizyka zbiór zadań; Liceum i technikum zakres rozszerzony; Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach; WSiP

 

Klasa I  – rozszerzenie język angielski  - geografia - matematyka lub wos

1.J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu. Podręcznik do liceum i technikum cz.1 i cz.2. Zakres podstawowy i rozszerzony - Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka :  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres rozszerzony.. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M. Kurczab,   E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników kl. 1.  Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro. /w zależności od rozszerzenia albo poziom rozszerzony albo podstawowy/

3. Fizyka: zakres podstawowy: „ Odkryć fizykę” 1 - podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 1001/1/2019.

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” kl. 1 zakres podstawowy.

5. Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy.

6. Geografia: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 973/1/2019.

7.Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 1" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek; Wyd. WSiP

Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 2" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar; Wyd. WSiP

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wydawnictwo Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9. Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium

11. Biznes i zarządzanie-  "Biznes i zarządzanie" część 1, zakres podstawowy, Autor: Ewa Kawczyńska - Kiełbasa, Wydawnictwo WSiP 

12. Wiedza o społeczeństwie - "Centrum uwagi 1" - zakres rozszerzony; autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, Arkadiusz Eisert; Wyd. Nowa Era /dla uczniów z rozszerzeniem wos/

13. Historia- Historia dla liceum i technikum. Poznać przeszłość. Zakres podstawowy. Nowa Era

 

Klasa I  – polski-  historia - język angielski lub wos

1. J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu. Podręcznik do liceum i technikum cz.1 i cz.2. Zakres podstawowy i rozszerzony - Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka :  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres podstawowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M. Kurczab,   E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników kl. 1 Zakres podstawowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

3. Fizyka: zakres podstawowy: „ Odkryć fizykę” 1 - podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 1001/1/2019.

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” kl. 1 zakres podstawowy.

5. Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy.

6. Geografia: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 983/1/2019.

7. Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 1" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek; Wyd. WSiP

Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 2" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar; Wyd. WSiP

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wydawnictwo Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9. Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium

11. Biznes i zarządzanie-  "Biznes i zarządzanie" część 1, zakres podstawowy, Autor: Ewa Kawczyńska - Kiełbasa, Wydawnictwo WSiP 

12. Wiedza o społeczeństwie - "Centrum uwagi 1" - zakres rozszerzony; autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, Arkadiusz Eisert; Wyd. Nowa Era /dla uczniów z rozszerzeniem wos/

13.Historia-  Historia dla liceum i technikum. Zrozumieć przeszłość. Zakres rozszerzony. Nowa Era

 

Klasa I  - rozszerzenie biologia-język polski-chemia lub język angielski

1. J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu. Podręcznik do liceum i technikum cz.1 i cz.2. Zakres podstawowy i rozszerzony - Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka : M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres podstawowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników kl. 1 Zakres podstwowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

3. Fizyka: zakres podstawowy: „ Odkryć fizykę” 1 - podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 1001/1/2019.

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” zakres podstawowy i rozszerzony.

5. Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy i rozszerzony./ dla uczniów z rozszerzoną chemią/

Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy./ dla uczniów z podstawową chemią/

6. Geografia: - zakres podstawowy: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 983/1/2019.

7. Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 1" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek; Wyd. WSiP

Historia i teraźniejszość: "Historia i teraźniejszość 2" - zakres podstawowy; autorzy: Izabella Modzelewska - Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar; Wyd. WSiP

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wyd. Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9. Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; wyd.Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium

11. Biznes i zarządzanie-  "Biznes i zarządzanie" część 1, zakres podstawowy, Autor: Ewa Kawczyńska - Kiełbasa, Wydawnictwo WSiP

12. Historia- Historia dla liceum i technikum. Poznać przeszłość. Zakres podstawowy. Nowa Era