• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   We wtorek  16.09.2014 r. pani Marianna  Stopyra-Gardiasz  zorganizowała dla zainteresowanych uczniów  klas pierwszych i drugich z Zespołu Szkół Nr1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim nocne obserwacje astronomiczne przeprowadzone na terenie  liceum. Taka forma zajęć pozalekcyjnych ma z założenia wzbogacić metody nauczania fizyki  i rozwijać zainteresowania astronomią  wśród uczniów. Gościem, który poprowadził obserwacje był pan Sylwester Sobieszczański - absolwent naszego liceum, student lotnictwa  i kosmonautyki, miłośnik astronomii. Zapoznał uczniów z budową teleskopu zwierciadlanego (Newtona) oraz istotą jego działania. Zaznajomił z funkcjonowaniem programów symulujących ruch ciał niebieskich na niebie i przemieszczanie się sztucznych satelitów. Przez teleskop obejrzeliśmy: wielką galaktykę spiralną M-31 w gwiazdozbiorze Andromedy oraz towarzyszące jej galaktyki satelitarne M-32 i M-110, gromadę kulistą gwiazd M 13 w gwiazdozbiorze Herkulesa, dwie sąsiadujące ze sobą jasne gromady otwarte gwiazd Ha i Hi w Perseuszu. Uczniowie poznali metody odnajdywania gwiazdozbiorów na niebie min. przy pomocy map i podstaw astrofotografii. Tej nocy podczas obserwacji planety znajdowały się pod naszym horyzontem, nie zobaczyliśmy też Księżyca, ponieważ, podobnie jak planety, zbyt późno wschodził. Warunki obserwacyjne były niekorzystne z uwagi na wysoki stopień oświetlenia pochodzącego z miasta, a także zaburzenia obrazu, do których przyczyniło się unoszenie ciepłego powietrza z powierzchni rozgrzanych  za dnia.

   Fotografia zamieszczona poniżej (wykonana przez Karolinę Myszkę z klasy Ic podczas obserwacji) przedstawia pozorną wędrówkę gwiazd spowodowaną obrotem Ziemi wokół własnej osi.

 

Uczniowskie wrażenia z nocnej lekcji:

   Nocna  obserwacja nieba przez teleskop bardzo mnie zainteresowała. Ta nietypowa lekcja, prowadzona przez studenta Sylwka Sobieszczańskiego oraz panią Mariannę Stopyrę - Gardiasz, wiele mnie nauczyła o ciałach niebieskich i reszcie kosmosu, poszerzyła moją wyobraźnięi zachęciła do dalszej obserwacji nieba oraz szukania informacji w domu. Myślę, że takie zajęcia praktyczne pokazują, że nauka nie jest nudna. Mimo zimnej nocy panowała bardzo przyjemna atmosfera i mam nadzieję, że w najbliższym czasie odbędzie się znów takie zajęcia. - Bartłomiej Piwko - kl. II a

  W dniu 16.09.2014 r. w godzinach nocnych od 21. 00 do 23.45 odbyła się wyjątkowa lekcja astronomii poprowadzona  przez pana Sylwestra Sobieszczańskiego, w której mogłemz przyjemnością uczestniczyć. Było to dla mnie bardzo interesujące przeżycie, gdyż mogłem poznać niektóre fakty o kosmosie oraz galaktyce. Pan Sylwester chętnie odpowiadał na zadawane przeze mnie pytania, omówił podstawowe zasady działania teleskopu oraz pokazał uczestnikom galaktykę M-31 oraz gromadę kulistą gwiazd w gwiazdozbiorze Herkulesa. - Bartosz Kawka - uczeń klasy II a

   Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w pokazach astronomicznych. Myślę, że moja wiedza na temat tego, jak nazywają się poszczególne gwiazdozbiory została pogłębiona. Mogę również powiedzieć, że było to bardzo miłe spotkanie, na które z chęcią poszłabym jeszcze raz. - Kamila Żurawska - kl. c

Zdjęcia: Karolina Myszka (I c)

 

Zapraszamy do galerii

 

   1 września to niewątpliwie  ważna data dla każdej szkoły, ale dla społeczności BARTOSZA jest to również święto. Dziś świadczyły o tym zarówno galowe stroje uczniów, jak też ważni goście uczestniczący w uroczystym otwarciu roku szkolnego- pani Anna Pankiewicz, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim i pan Tomasz Kupka, przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

   W nowy rok szkolny 2014/2015 wprowadził nas pan dyrektor dr Janusz Frykowski, który powitał zarówno uczniów, jak i nauczycieli, szczególną uwagę zwracając na nowych członków uczniowskiej społeczności. Głos zabrała także pani dyrektor, akcentując wagę szkoły w środowisku lokalnym i gratulując dobrego wyboru uczniom klas I. Ich składy przedstawił pan dyrektor Leszek Bober, prezentując zarazem nauczycieli przejmujących w nich funkcje wychowawców.

   Po oficjalnej uroczystości na hali sportowej przyszła kolej na kameralne spotkania w klasach z wychowawcami i pierwsze przymiarki do nowych obowiązków.

   Tak więc już jutro .. ruszamy. Czekają nas kolejne wyzwania – uczniowie klas pierwszych będą adaptować się do wyższych wymagań i po prostu stopniowo dorastać w nowej szkole, maturzyści intensywnie pracować na kolejny rok świetnych wyników na egzaminach a koledzy i koleżanki z klas II stopniowo ale systematycznie pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności, by w przyszłym roku o maturze myśleli bez zbędnego stresu.

   Wszystkim w nowym roku szkolnym życzymy tego co najlepsze – naszym nauczycielomi wychowawcom satysfakcji z pracy, uczniom sukcesów w konkursach, olimpiadach i na maturzea Panom Dyrektorom poczucia dumy z wyników osiąganych w Bartoszu.

 

Zapraszamy do galerii - klasy pierwsze

godz. 8.00 – Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Józefa.

godz. 9.30 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015, które odbędzie się w hali sportowej.

 

Serdecznie zapraszamy

Uczniów, Rodziców, Nauczycieli

27 czerwca 2014 zamknęliśmy kolejny roku szkolny.

   Uroczystość rozpoczął pan dyrektor dr Janusz Frykowski, który w swoim wystąpieniu wspomniał trudne dni nauki, podziękował uczniom naszej szkoły za wytrwałą pracę a nauczycielom i wychowawcom za opiekę i pomoc udzieloną im podczas zmagań z niełatwymi często wyzwaniami przedmiotowymi. Pan dyrektor przypomniał także liczne sukcesy szkoły w roku 2013/2014, w tym wyróżnienie Srebrną Tarczą w rankingu Perspektyw, uzyskanie tytułu Szkoły Innowacji czy też podpisanie umów partnerskich z wyższymi uczelniami. Na uroczystości obecni byli także goście – pan Jerzy Wereszczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pani Ewelina Mróz - ustępująca przewodnicząca Rady Rodziców i jej następca – pan Tomasz Kupka.

   Szczególnie ważnym i radosnym dla całej szkolnej społeczności momentem było wręczenie świadectw uczniom wyróżniającym się w nauce oraz dyplomów uznania osobom szczególnie zaangażowanym w działalność szkolną.

   Wśród prymusów znalazło się 17 uczniów ze średnią 5,0 i powyżej - warto wyróżnić w tym gronie Magdalenę Bulirę z klasy II a, która uzyskała średnią ocen 5,25. Grono najlepszych to także ci, którzy uzyskali średnią od 4,75 do 4,99. Taki sukces stał się udziałem aż 24 osób. Z dumą oklaskiwaliśmy więc naszych 41 kolegów i koleżanki, którzy godnie reprezentowali szkołę także dziś, dowodząc, że BARTOSZ daje szansę rozwijania swoich umiejętności i talentów.

   Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy uznania za sukcesy w konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i w zawodach sportowych, pracę w bibliotece szkolnej, przy stronie internetowej, aktywny udział w przygotowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych itp.

   Całość zamknęła krótka część artystyczna w wykonaniu naszych koleżanek z  zespołu The one.

   Po uroczystościach na hali sportowej nastąpiły klasowe spotkania z wychowawcami. Odebraliśmy świadectwa, podsumowując pracę w roku szkolnym 2013/2014.

   Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku i … miłych spotkań u progu kolejnego etapu naszej edukacji już we wrześniu.

 

Zapraszamy do galerii

 

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim gratulują  Magdalenie Bulierze wysokich wyników w nauce oraz składają podziękowanie za godne reprezentowanie Szkoły w roku szkolnym 2013/2014. 

   Składamy wyrazy uznania za systematyczność i konsekwencję w dążeniu do zamierzonego celu. Życzymy kolejnych sukcesów w dalszym etapie kształcenia.

Uczniowie z najwyższą średnią 5,0 i powyżej

L.p.

Nazwisko i imię

klasa

średnia

 1.

Magdalena Bulira

2a

5,25

 2.

Alicja Chromiec

1b

5,19

 3.

Anna Swatowska

1b

5,13

 4.

Robert Podoba

1a

5,13

 5.

Martyna Pawlik

1a

5,06

 6.

Klaudia Skrzyńska

1b

5,06

 7.

Bartosz Kawka

1a

5,00

 8.

Tomasz Pachla

1a

5,00

 9.

Amanda Żuk

1a

5,00

 10.

Michał Zelma

1b

5,00

 11.

Katarzyna Rosół

1c

5,00

 12.

Edyta Jacek

2a

5,00

 13.

Karolina Mokrzyńska

2a

5,00

 14.

Kinga Pełypyszyn

2a

5,00

 15.

Ewelina Treszczyńska

2a

5,00

 16.

Lukasz Łukasiewicz

2c

5,00

 17.

Weronika Pachla

2c

5,00

 

Uczniowie ze średnią 4.75 i powyżej

 

L.p.

Nazwisko i imię

klasa

średnia

 1.

Joanna Bałabustyn

1b

4,94

 2.

Aldona Mazurek

1a

4,93

 3.

Marcin Turowski

1a

4,93

 4.

Katarzyna Bartosik

2d

4,9

 5.

Łukasz Wróbel

2c

4,88

 6.

Magdalena Pasieczna

1b

4,88

 7.

Klaudia Grądzka

1b

4,88

 8.

Katarzyna Jóźwiak

2a

4,87

 9.

Hubert Mazurek

2a

4,87

 10.

Klaudia Greszta

1a

4,87

 11.

Joanna Mamczur

1a

4,87

 12.

Ada Charachajczuk

1d

4,81

 13.

Katarzyna Krzaczek

1d

4,81

 14.

Katarzyna Woś

1e

4,81

 15.

Ilona Mandziuk

2b

4,8

 16.

Aleksandra Smacha

2b

4,8

 17.

Klaudia Łyczko

2a

4,75

 18.

Anna Matianka

2a

4,75

 19.

Marcin Nazarowicz

2a

4,75

 20.

Michał Petryna

2a

4,75

 21.

Aleksandra Piwko

2a

4,75

 22.

Mateusz Piwko

2a

4,75

 23.

Natalia Dmitroca

1c

4,75

 24.

Justyna Mamczur

1e

4,75

 

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Magdalenie Bulirze, Edycie Jacek, Piotrowi Litwinowi za reprezentowanie szkoły w V Dyktandzie Zamojskim.

Gratulujemy uzyskania tytułu Finalisty i życzymy dalszych sukcesów.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Paulinie Szawarze, Jagodzie Guty, Małgorzacie Hałasie, Magdalenie Malec, Tobiaszowi Mandziukowi, Mateuszowi Karwanowi za pracę w zespole „Bartosz Band” przy oprawie artystycznej uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Hubertowi Mazurkowi, Maciejowi Raczkiewiczowi, Kindze Pełypyszyn, Aleksandrze Piwko, Karolinie Mokrzyńskiej, Magdalenie Bulirze, Katarzynie Noworol, Angelice Piwowarczyk za pracę w zespole recytatorskim i wokalnym przy oprawie artystycznej uroczystości szkolnych.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Tomaszowi Morshedowi, Szymonowi Jachowi za pracę związaną z uruchomieniem i budową strony internetowej szkoły oraz przygotowaniem technicznym uroczystości szkolnych.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Arturowi Dołganiowi za pracę związaną z przygotowaniem technicznym uroczystości szkolnych.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Magdalenie Biront, Ewelinie Romanowskiej, Marcinowi Nowakowi, Katarzynie Bartosik, Łukaszowi Łukasiewiczowi za godne reprezentowanie Szkoły w poczcie sztandarowym.