• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Gimnazjaliści..

     Zapraszamy serdecznie do udziału w II już edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. W ubiegłym roku szkolnym konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem młodzieży, co pozwala nam sądzić, że nowa tradycja BARTOSZA wejdzie na stałe do programu pracy szkoły, budując jej nowoczesny wizerunek. Wiemy, że wśród uczniów szkół gimnazjalnych jest wielu młodych, wrażliwych ludzi, mających talent,  pasje i aspiracje. To właśnie do nich kierujemy nasz projekt.

     Zachęcamy wszystkich do rywalizacji zarówno atrakcyjnymi nagrodami, rzeczowymi,  jak również innymi korzyściami płynącymi z udziału w zmaganiach konkursowych. Macie szansę zaprezentować swoje zdolności, sprawdzić możliwości, spotkać ciekawych ludzi…

     Do wszystkich szkół przesyłamy niezbędną do zgłoszenia ucznia  w konkursie dokumentację .

    Tak więc… do zobaczenia w maju … .

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1

im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

dr Janusz Frykowski

   25 marca 2015 roku odbył się finał VI Zamojskiego Dyktanda.

   Konkurs miał zasięg regionalny, gdyż brali w nim udział uczniowie wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z dawnego województwa zamojskiego.

   W etapie finałowym rywalizowało ze sobą 72 uczniów. W ścisłym gronie laureatów znaleźli się nasi koledzy i koleżanki:

  •  Aleksandra Piwko z klasy III a, która uplasowała się na II miejscu, tracąc do miejsca I tylko 0,33 punkta,
  •  Marcin Skinder z klasy II a, który uzyskał IX miejsce.

   Oprócz tytułów uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe – Ola czytnik e-booków, Marcin nagrodę książkową.

   Serdecznie gratulujemy kolejnych już sukcesów, życząc laureatom zdobywania następnych tytułów.

Nagrodzonymi uczniami opiekuje się Beata Grela

  

   W dniu 23 marca 2015 roku uczniowie czterech klas naszej Szkoły wysłuchali wykładu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Przyjazd prelegenta był związany z obchodami upamiętniającymi ofiary zbrodni ludobójstwa. Europa XX wieku, szczególnie podczas obu wojen światowych, była areną czystek etnicznych na niespotykaną dotąd skalę. Przed stu laty, w czasie I wojny światowej, Turcy wymordowali około 2 milionów Ormian zamieszkujących imperium osmańskie. Była to pierwsza w XX wieku próba całkowitego wyniszczenia narodu. Politykę taką stosowały organizacje nacjonalistyczne także podczas II wojny światowej. Ofiarami tej polityki stawały się mniejszości – w największym stopniu dotknęło to Żydów. O ile jednak holocaust Żydów jest dobrze udokumentowany i opisany, o tyle zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich należących do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i SS Galizien na Polakach, Żydach, Ormianach i na innych narodowościach zamieszkujących niegdyś południowo-wschodnią część II Rzeczypospolitej nie są dostatecznie znane. Zbrodnicza działalność OUN-UPA rozpoczęła się w 1943 roku na Wołyniu i trwała do 1947 roku. Objęła także tereny Galicji Wschodniej, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Przed 71 laty wymordowano część ludności Tarnoszyna, podobny los spotkał mieszkańców kilkudziesięciu innych miejscowości Zamojszczyzny. W wyniku tych działań śmierć poniosło około 200 tysięcy mieszkańców wschodnich terenów II Rzeczypospolitej.

   Przyjazd ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego był związany ze stuleciem zbrodni tureckich na Ormianach, jak również z obchodami ku pamięci ofiar nacjonalistów ukraińskich, które odbyły się w Tarnoszynie i Tomaszowie. Młodzież z przejęciem wysłuchała wykładu i obejrzała prezentację przygotowaną przez naszego Gościa.

Zapraszamy do galerii

   Częściowe zaćmienie Słońca – taki  spektakl  mamy okazję oglądać bardzo rzadko – ostatnio miało to miejsce w styczniu 2011 r. Promienie słoneczne biegną prostoliniowo ze Słońca do Ziemi w czasie około 8 minut i 20 sekund.  W dniu 20 marca 2015 r.,  począwszy  od godziny 9.45, przez kolejne 2 godziny i 20 minut Księżyc stopniowo nachodził na linię biegu promieni słonecznych, a tym samym przesłaniał tarczę Słońca obserwowaną z Ziemi. Maksymalna faza zaćmienia nastąpiła o godzinie 10.54. Księżyc zakrył w południowo - wschodniej Polsce około 63% tarczy słonecznej. 

   Zaćmienie Słońca to fenomen w skali całego Kosmosu! Jesteśmy szczęściarzami, że mogliśmy tego doświadczyć! Następne częściowe zaćmienie Słońca nastąpi dopiero za11 lat, w sierpniu 2026 r.

   W programie nauczania fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w klasie pierwszej obowiązkowo omawiamy zjawiska związane z ruchem naszego naturalnego satelity, a do nich należą właśnie zaćmienie Słońca czy Księżyca, które występują bardzo rzadko. Nasi licealiści mogli zobaczyć to zjawisko na żywo. Prowadzili oni obserwację przy użyciu specjalnych filtrów i okularów spawalniczych, ponieważ bez żadnego zabezpieczenia oczu jest ona bardzo niebezpieczna.

   W załączeniu - kilka fotografii wykonanych  na terenie szkoły  przez naszych uczniów.

Marianna Stopyra - Gardiasz

Zapraszamy do galerii