• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

27 czerwca 2014 zamknęliśmy kolejny roku szkolny.

   Uroczystość rozpoczął pan dyrektor dr Janusz Frykowski, który w swoim wystąpieniu wspomniał trudne dni nauki, podziękował uczniom naszej szkoły za wytrwałą pracę a nauczycielom i wychowawcom za opiekę i pomoc udzieloną im podczas zmagań z niełatwymi często wyzwaniami przedmiotowymi. Pan dyrektor przypomniał także liczne sukcesy szkoły w roku 2013/2014, w tym wyróżnienie Srebrną Tarczą w rankingu Perspektyw, uzyskanie tytułu Szkoły Innowacji czy też podpisanie umów partnerskich z wyższymi uczelniami. Na uroczystości obecni byli także goście – pan Jerzy Wereszczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pani Ewelina Mróz - ustępująca przewodnicząca Rady Rodziców i jej następca – pan Tomasz Kupka.

   Szczególnie ważnym i radosnym dla całej szkolnej społeczności momentem było wręczenie świadectw uczniom wyróżniającym się w nauce oraz dyplomów uznania osobom szczególnie zaangażowanym w działalność szkolną.

   Wśród prymusów znalazło się 17 uczniów ze średnią 5,0 i powyżej - warto wyróżnić w tym gronie Magdalenę Bulirę z klasy II a, która uzyskała średnią ocen 5,25. Grono najlepszych to także ci, którzy uzyskali średnią od 4,75 do 4,99. Taki sukces stał się udziałem aż 24 osób. Z dumą oklaskiwaliśmy więc naszych 41 kolegów i koleżanki, którzy godnie reprezentowali szkołę także dziś, dowodząc, że BARTOSZ daje szansę rozwijania swoich umiejętności i talentów.

   Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy uznania za sukcesy w konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i w zawodach sportowych, pracę w bibliotece szkolnej, przy stronie internetowej, aktywny udział w przygotowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych itp.

   Całość zamknęła krótka część artystyczna w wykonaniu naszych koleżanek z  zespołu The one.

   Po uroczystościach na hali sportowej nastąpiły klasowe spotkania z wychowawcami. Odebraliśmy świadectwa, podsumowując pracę w roku szkolnym 2013/2014.

   Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku i … miłych spotkań u progu kolejnego etapu naszej edukacji już we wrześniu.

 

Zapraszamy do galerii

 

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim gratulują  Magdalenie Bulierze wysokich wyników w nauce oraz składają podziękowanie za godne reprezentowanie Szkoły w roku szkolnym 2013/2014. 

   Składamy wyrazy uznania za systematyczność i konsekwencję w dążeniu do zamierzonego celu. Życzymy kolejnych sukcesów w dalszym etapie kształcenia.

Uczniowie z najwyższą średnią 5,0 i powyżej

L.p.

Nazwisko i imię

klasa

średnia

 1.

Magdalena Bulira

2a

5,25

 2.

Alicja Chromiec

1b

5,19

 3.

Anna Swatowska

1b

5,13

 4.

Robert Podoba

1a

5,13

 5.

Martyna Pawlik

1a

5,06

 6.

Klaudia Skrzyńska

1b

5,06

 7.

Bartosz Kawka

1a

5,00

 8.

Tomasz Pachla

1a

5,00

 9.

Amanda Żuk

1a

5,00

 10.

Michał Zelma

1b

5,00

 11.

Katarzyna Rosół

1c

5,00

 12.

Edyta Jacek

2a

5,00

 13.

Karolina Mokrzyńska

2a

5,00

 14.

Kinga Pełypyszyn

2a

5,00

 15.

Ewelina Treszczyńska

2a

5,00

 16.

Lukasz Łukasiewicz

2c

5,00

 17.

Weronika Pachla

2c

5,00

 

Uczniowie ze średnią 4.75 i powyżej

 

L.p.

Nazwisko i imię

klasa

średnia

 1.

Joanna Bałabustyn

1b

4,94

 2.

Aldona Mazurek

1a

4,93

 3.

Marcin Turowski

1a

4,93

 4.

Katarzyna Bartosik

2d

4,9

 5.

Łukasz Wróbel

2c

4,88

 6.

Magdalena Pasieczna

1b

4,88

 7.

Klaudia Grądzka

1b

4,88

 8.

Katarzyna Jóźwiak

2a

4,87

 9.

Hubert Mazurek

2a

4,87

 10.

Klaudia Greszta

1a

4,87

 11.

Joanna Mamczur

1a

4,87

 12.

Ada Charachajczuk

1d

4,81

 13.

Katarzyna Krzaczek

1d

4,81

 14.

Katarzyna Woś

1e

4,81

 15.

Ilona Mandziuk

2b

4,8

 16.

Aleksandra Smacha

2b

4,8

 17.

Klaudia Łyczko

2a

4,75

 18.

Anna Matianka

2a

4,75

 19.

Marcin Nazarowicz

2a

4,75

 20.

Michał Petryna

2a

4,75

 21.

Aleksandra Piwko

2a

4,75

 22.

Mateusz Piwko

2a

4,75

 23.

Natalia Dmitroca

1c

4,75

 24.

Justyna Mamczur

1e

4,75

 

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Magdalenie Bulirze, Edycie Jacek, Piotrowi Litwinowi za reprezentowanie szkoły w V Dyktandzie Zamojskim.

Gratulujemy uzyskania tytułu Finalisty i życzymy dalszych sukcesów.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Paulinie Szawarze, Jagodzie Guty, Małgorzacie Hałasie, Magdalenie Malec, Tobiaszowi Mandziukowi, Mateuszowi Karwanowi za pracę w zespole „Bartosz Band” przy oprawie artystycznej uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Hubertowi Mazurkowi, Maciejowi Raczkiewiczowi, Kindze Pełypyszyn, Aleksandrze Piwko, Karolinie Mokrzyńskiej, Magdalenie Bulirze, Katarzynie Noworol, Angelice Piwowarczyk za pracę w zespole recytatorskim i wokalnym przy oprawie artystycznej uroczystości szkolnych.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Tomaszowi Morshedowi, Szymonowi Jachowi za pracę związaną z uruchomieniem i budową strony internetowej szkoły oraz przygotowaniem technicznym uroczystości szkolnych.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1  im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Arturowi Dołganiowi za pracę związaną z przygotowaniem technicznym uroczystości szkolnych.

   Dyrektor  i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dziękują Magdalenie Biront, Ewelinie Romanowskiej, Marcinowi Nowakowi, Katarzynie Bartosik, Łukaszowi Łukasiewiczowi za godne reprezentowanie Szkoły w poczcie sztandarowym.


   Odbiór świadectw dojrzałości od godz. 11.00  w piątek ( 27 czerwca 2014 ) u wychowawców klas.

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się dnia 27.06.2014 (piątek) o godzinie 9.00 (hala sportowa)

O godzinie 8.00 - msza św. w kościele św. Józefa