• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Od kilkunastu lat w Zespole Szkół Nr 1 odbywa się Dzień Patrona Szkoły. Jest to cykl imprez prezentujących talenty młodzieży. Już po raz drugi był on obchodzony wspólnie z zaprzyjaźnionymi gimnazjami z Tomaszowa Lubelskiego i Podhorzec. Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 800, gdy odbył się turniej wiedzy matematycznej przygotowany przez Wiesława Wawryszczuka, Zenona Steczkiewicza i Izabelę Gwiazdowską, a także konkurs poprawności językowej, za który odpowiedzialny był Roman Soniak. Uczestnicy nie zdążyli postawić jeszcze ostatniej kropki, kiedy na scenie w auli zabrzmiały mocne uderzenia „orkiestry” Bartosz Band pod batutą Andrzeja Pasierba. Dopiero wtedy oficjalne uroczystości rozpoczął pan dyrektor dr Janusz Frykowski. W dalszej części imprezy odbył się koncert charytatywny na rzecz głodujących dzieci z Afryki, przygotowany przez Katarzynę Ważną,  Obejrzeliśmy też wodewil „Królowie Świata”, scenkę teatralną przygotowaną i wystawioną przez młodzież klasy z II c w składzie: Marcelina Bataszow, Kinga Błajda, Weronika Pachla, Katarzyna Noworol i Karolina Żurawska. Zespołem teatralnym opiekuje się Roman Soniak. Równolegle w sali 42 odbywały się pokazy chemiczne zaprezentowane przez uczniów Jolanty Pasierb i film na temat historii lotnictwa wybrany przez Mariannę Stopyrę-Gardiasz.Nie mniejsze atrakcje i emocje czekały młodzież przybyłą na quiz interdyscyplinarny „Wiedza użyteczna i bezużyteczna”, zorganizowany jak zwykle przez Leszka Pienkosa. Uczniowie mieli okazję wykazać się erudycją i refleksem, a przede wszystkim opanować stres wynikający z publicznego występu. Quiz i inne zawody były prowadzone przez samorząd szkolny pod opieką Marii Gęborys. Dopiero po godzinie 1300 przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród ufundowanych przez Starostę Tomaszowskiego Jana Kowalczyka, Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego, Burmistrza Tyszowiec Mariusza Zająca, Wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka i Wójta Gminy Krynice Jana Bałabucha.

Wyniki konkursów:

Konkurs poprawności językowej:

1. Michał Skop (Klasa 2 a; Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim)

2. Karolina Mokrzyńska (Klasa 2 a; Zespół Szkół Nr 1)

3. Aleksandra Piwko (klasa 2 a; Zespół Szkół Nr 1)

Konkurs matematyczny w kategorii gimnazjum:

1. Filip Dziubiński Wojciech Kubacki, Barbara Gwozda (Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim)

2. Diana Dejneka, Anna Gruszecka, Patrycja Pisarczyk (Gimnazjum w Podhorcach)

3. Patryk Karbownik, Monika Zub, Kamil Kłak (Gimnazjum w Podhorcach)

Konkurs matematyczny w zakresie klas pierwszych liceum:

1. Joanna Bałbustyn, Alicja Chromiec, Anna Swatowska (klasa 1b)

2. Daria Baran, Marcin Bryk, Magda Malec (klasa 1d)

3. Mateusz Typa, Daniel Kielar, Wojciech Rorat (klasa 1e)

Konkurs matematyczny w zakresie klas drugich liceum:

1. Anna Matyjanka, Paweł Madej, Ewelina Treszczyńska (Klasa 2a)

2. Marcin Kowalczuk, Arkadiusz Luchowski, Bartłomiej Uchman (klasa 2e)

3. Karolina Mołdoch, Ilona Mandziuk, Michał Kudełka (klasa 2b)

Quiz interdyscyplinarny w kategorii gimnazjum:

1. Dawid Dyda, Karol Skiba, Michał Skop (Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim)

2. Katarzyna Pitura, Malwina Iwanicka, Patryk Karbownik (Gimnazjum w Podhorcach)

3. Klaudia Kłos, Kamil Kłak, Weronika Jacek (Gimnazjum w Podhorcach)

Quiz interdyscyplinarny w kategorii liceum:

1. Agnieszka Drab, Jan Koper, Przemysław Romańczuk (klasa 2d)

2. Artur Palak, Aleksandra Romańczuk, Alicja Chromiec (klasa 1b)

3. Bartłomiej Dudek, Marcin Bryk, Daria Baran (klasa 1d)

 

Zapraszamy do galerii

   Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelski słynie z licznych, wieloletnich tradycji, po dziś dzień pielęgnowanych przez kolejne pokolenia uczniów           i nauczycieli. Po raz kolejny okazuje się jednak,  że szkoła nie bazuje tylko na tym, co wypracowali poprzednicy. W dniu 28 maja 2014 roku zainicjowana została kolejna impreza, która z całą pewnością zapoczątkuje nową, dobrą tradycję tej szkoły. Tego dnia odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski o zasięgu powiatowym adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Pierwsza edycja tego konkursu przebiegała pod hasłem: Jaki świat, jacy ludzie? Uczestnicy konkursu w takim właśnie kontekście dobierali repertuar, walcząc o tytuły laureatów.

   Zmagania z żywym słowem otworzył oficjalnie pan dyrektor dr Janusz Frykowski, który powitał uczniów i ich opiekunów, składając wyrazy uznania uczestnikom konkursu za aktywność i ambicje motywujące ich do troski o rozwój umiejętności i pasji.

   Gimnazjaliści wybierali różnorodny repertuar, dzięki czemu kolejne wystąpienia były ciekawe i atrakcyjne dla zgromadzonej w auli szkolnej publiczności, z uwagą słuchającej recytacji młodszych kolegów i żywo reagującej na ich prezentacje.

   Uczestników konkursu oceniało trzyosobowe jury, w skład którego weszły: organizator konkursu - Beata Grela jako przewodnicząca, Maria Kozyra – instruktor do spraw teatru przy Amatorskim Zespole Teatralnym w Tomaszowie Lubelskim oraz Zofia Gorgol – nauczyciel języka polskiego w Bartoszu.  Przerwę niezbędną na obrady jury wypełnił koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły: Angeliny Piwowarczyk, Moniki Koper, Magdy Malec i Mateusza Karwana. Znalazło się więc coś dla ducha, ale też coś dla ciała – niespodzianką dla gości był słodki poczęstunek.

   Najważniejszym punktem programu było oczywiście wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród. Wśród uczestników I edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego wyłoniono troje laureatów.

I miejsce – Marlena Neć - uczennica Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli (opiekun - pani Elżbieta Kochan)

II miejsce – Maria Góra - uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim (opiekun - pani Jolanta Piotrowska)

III miejsce – Paweł Gałan - uczeń Gimnazjum Publicznego w Suścu (opiekun - pani Wiesława Buczek).

   Laureaci poza nagrodami rzeczowymi zostaną też wyróżnieni cząstkowymi ocenami celującymi z języka polskiego (jeśli w przyszłości zostaną uczniami naszej szkoły).

   Nagrodami uhonorowani zostali wszyscy uczestnicy turnieju recytatorskiego. Godne uznania są nie tylko zdobyte przez nich tytuły, ale sama chęć dzielenia się z innymi swoim talentem i zainteresowaniami oraz gotowość do sprawdzenia własnych możliwości. Serdeczne podziękowania zostały złożone także polonistom, opiekunom recytatorów za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

   Podziękowania kierujemy też do Rady Rodziców przy ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz Państwa Renaty i Jacka Sikorów, właścicieli firmy JACKER za pomoc finansową przy zakupie nagród rzeczowych . Za pomoc w sprawnym  przeprowadzeniu konkursu dziękujemy klasie II a.

   Organizator I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego - Beata Grela już dziś zaprasza chętnych  do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

A więc ... do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

 

Zapraszamy do galerii

 

 

  

 

   24 maja 2014 r. szkołę odwiedziła grupa absolwentów zdających maturę w 1964 r. Nasi byli uczniowie zwiedzając sale lekcyjne, w których kiedyś mieli zajęcia, z emocjami wspominali wydarzenia i nauczycie. Wicedyrektor Leszek Bober oprowadził ich po Bartoszu, przedstawiał jego obecne osiągnięcia. Po zwiedzeniu budynku szkoły Goście udali się do Izby Pamięci, gdzie pani Dorota Wujec - opiekunka szkolnego muzeum zapoznała ich ze zgromadzonymi zbiorami dokumentującymi działalność placówki w okresie 97 lat jej  istnienia.

 

Zapraszamy do galerii

   13 maja 2014 roku uczniowie klas I i II naszej szkoły udali się do Tomaszowskiego Domu Kultury na projekcję filmu „Powstanie warszawskie”.

   Obraz został stworzony z fragmentów ocalałych z powstania kronik filmowych kręconych przez operatorów Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Na podstawie pomysłu reżysera Jana Komasy powstał pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction. Fragmenty filmów ułożono w opowieść o powstaniu widzianym oczami braci-filmowców. Uwieczniają oni zarówno walki powstańcze, jak też sceny z życia codziennego  powstańców i ludności cywilnej Warszawy.

   Kamera dociera do szpitali, kuchni polowych, powstańczych kawiarni, na barykady i ulice miasta. Dokumentuje odprawy wojskowe, produkcję broni i amunicji, powstańcze śluby i pogrzeby, aresztowania jeńców i masowe mordy na ludności cywilnej, dokonywane przez niemieckich okupantów. W scenach końcowych już tylko jeden operator filmuje kadry opustoszałego, zniszczonego i wypalonego miasta.

   Wymowa filmu jest przejmująca. Pokazuje zryw powstańczy ze wszystkich perspektyw , daje pełny obraz społeczeństwa żyjącego na pierwszej linii frontu. Kobiety, mężczyźni i dzieci próbują przetrwać w mieście pozbawionym wody i żywności, w ciągłym ostrzale z ziemi i powietrza. Młodzi żołnierze rwą się do walki (jak Witek - jeden z narratorów), a jednocześnie doświadczają skutków problemu braku broni. Śmierć zbiera obfite żniwo, mimo to zapał do walki nie wygasa. Film pokazuje zarówno radość z sukcesów, jak też rozpacz nad zabitymi cywilami i żołnierzami. Znakomity pomysł wprowadzenia dwóch narratorów łączy te fragmenty obrazów w spójną i tragiczną opowieść o zagładzie miasta, które jednak do końca próbuje walczyć.

   Prawdziwy mistrzowski pokaz dali też twórcy technicznej strony filmu. Fragmenty kronik, często źle nagrane i fatalnie przechowywane, zostały w miarę możliwości oczyszczone z uszkodzeń i zanieczyszczeń, zlikwidowano drgania i ziarnistość obrazu. Prawie wszystkie czarno-białe kadry pokolorowano. Trudno odróżnić fragmenty współcześnie nagrane od tych, które powstały 70 lat temu.

   Młodzież oglądała film z dużym skupieniem. Pierwsze wrażenia po projekcji spowodowały, że został on oceniony jako godny polecenia, gdyż stanowi świetny materiał edukacyjny, który pomoże w przyswojeniu wiedzy o przebiegu powstania warszawskiego. Nasze oceny podzielili także obecni na krajowej premierze żyjący uczestnicy powstania, którzy nie kryli wzruszenia i radości. Film stał się dla nich okazją powrotu do trudnej, niebezpiecznej alei chwalebnej młodości.

   

   W kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w dniu 3 maja 2014 r. odbyły się uroczystości religijno- patriotyczne z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na uroczystościach, zgodnie z wieloletnią tradycją, nie zabrakło Sztandaru Zespołu Szkół Nr 1 i uczniów naszej szkoły.

   Po Mszy Świętej przedstawiciele BARTOSZA złożyli wieńce pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja i Tadeusza Kościuszki.