• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Z okazji obchodów 70 rocznicy powstania UMCS władze uczelni zorganizowały Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konkurs ma charakter drużynowy i jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja przebiega na trzech etapach. W pierwszym, pełniącym rolę eliminacji, trzyosobowe zespoły miały za zadanie przygotować pracę pisemną lub prezentację multimedialną na jedenz zaproponowanych tematów:

1.UMCS w pamięci absolwenta.

2. Maria Curie-Skłodowska i jej dzieło.

3. Z dziejów UMCS.

Do finału składającego się z II (część pisemna) i III (część ustna) etapu uczelniana komisja konkursowa zakwalifikowała 10 drużyn, wśród których znalazły się dwie z naszej szkoły:

·         Anna Gębarowska, Klaudia Grądzka i Dominika Matuszak (z klasy I b). Opiekunem drużyny jest Tomasz Mikszyc.

·         Aneta Greszta (I e), Joanna Mamczur (I a) i Justyna Mamczur (I e). Opiekunem drużyny jest Leszek Pienkos.

Gratulujemy. Finał konkursu odbędzie się na UMCS w dniu 24 kwietnia 2014 r. podczas uroczystości jubileuszowych.

    W dniach 27 i 28 marca 2014 roku w naszej szkole miały miejsce zajęcia edukacyjne z pracownikami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Młodzież klas II miała okazję poznać obowiązujące aktualnie przepisy ruchu drogowego oraz obejrzeć  film dokumentalny prezentujący  konsekwencje  nieprzestrzegania tych zasad. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat ruchu drogowego, co potwierdziło zainteresowanie młodzieży tą tematyką, wskazało na świetny kontakt policjantów ze słuchaczami oraz konieczność kontynuowania tej współpracy w przyszłości.

     Serdecznie dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, zwłaszcza zaś Panu Komendantowi -  mł. insp. mgr. Pawłowi Solarskiemu.

Za organizację zajęć w szkole odpowiadała Agnieszka Halusiak

 

Zapraszamy do galerii

 

    26 marca w Tomaszowskim Domu Kultury odbył się finał konkursu „Człowiek wolny od nałogów” organizowanego w ramach Dni Promocji Zdrowia. Jak co roku nasza szkoła wzięła czynny udział w tym projekcie. Program artystyczny pt. „Wybór należy do ciebie” przygotowała klasa II e. Solidna praca naszych uczniów została nagrodzona magnetofonem, który został przekazany na użytek szkoły. W ramach konkursu  literackiego drugie miejsce zajęła Katarzyna Klimkiewicz z klasy II b, zaś  za pracę multimedialną wyróżniona została Paulina Szawara z klasy II d.

    Dziękujemy wszystkim uczestnikom i składamy gratulacje wyróżnionym.

Całość projektu szkolnego nadzorowała Agnieszka Halusiak.

 

 Zapraszamy do galerii

 

    W dniach 31 marca oraz 1 i 2 kwietnia 2014 roku w kościele pw. Św. Józefa odbędą się rekolekcje wielkopostne. Zbiórka młodzieży przed kościołem o godz. 8.25. Po rekolekcjach trzecia i kolejne lekcje odbywają się w szkole zgodnie z planem lekcji.

    Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach.

    W sobotę 22.03.2014 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbyły się warsztaty z fizyki pod hasłem "Ryzyk-Fizyk". Przygotowali je licealiści - wolontariusze z klas pierwszych o rozszerzeniu matematyczno-fizycznym, pod kierunkiem Marianny Stopyry-Gardiasz. Zajęcia przeznaczone były dla "studentów" Uniwersytetu Dziecięcego „Unikids"  w Tomaszowie Lubelskim. Licealiści z dużym zaangażowaniem i fantazją wprowadzali dzieci w tajniki fizyki. Przy dobrej zabawie poznawały one proste prawa fizyczne stosowane w życiu codziennym. Podczas warsztatów dzieci mogły uczestniczyć w eksperymentach i za pomocą doświadczeń samodzielnie badać prawa fizyczne. W ten ciekawy sposób nasi uczniowie przekazywali wiedzę "małym studentom", rozwijając ich kreatywność i ciekawość świata.   

 

Zapraszamy do galerii.

 

    W dniach 20 i 21 marca 2014 r. Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w ramach Dni Otwartych gościł gimnazjalistów z powiatu tomaszowskiego. Tradycję Targów Edukacyjnych zastąpiła w tym roku indywidualna prezentacji szkół, służąca przede wszystkich ich promocji w okresie przedrekrutacyjnym.

    Bartosz, jak co roku, miał wiele do zaoferowania przyszłym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dlatego czas przeznaczony dla każdej z nich wykorzystaliśmy co do minuty, by przedstawić im bogatą i wartościową ofertę edukacyjną. W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się nauczyciele           i uczniowie, zarówno na poziomie pomysłów, jak też ich wykonania. Schemat  odwiedzin szkół został ustalony przez Starostwo Powiatowe, my zaś wypełniliśmy czas pobytu  grup w naszej szkole szeregiem atrakcyjnych propozycji.

    Spotkania dla kolejnych szkół otwierał pan dyrektor dr Janusz Frykowski, który witał serdecznie odwiedzających, krótko zarysowując plan pracy szkoły, akcentując jej dotychczasowe sukcesy, którymi nie może poszczycić się żadna z tomaszowskich szkół (np. 100% zdawalność matury, ilość finalistów olimpiad i konkursów). Kontynuacją tego wystąpienia była prezentacja pana dyrektora Leszka Bobera, który przedstawił gimnazjalistom przygotowaną dla nich na rok 2014/2015 ofertę dotyczącą planowanych rozszerzeń, szczegółowo tłumacząc specyfikę każdego z nich, wynikające z tych wyborów konsekwencje oraz korzyści związane z nauczaniem poszczególnych przedmiotów. W kolejnej części pani Beata Grela przedstawiła naszym gościom informacje dotyczące doskonałych warunków nauki stwarzanych przez szkołę, prowadzących do świetnych wyników na egzaminie maturalnym (pracy z uczestnikami konkursów, olimpiad, wyjazdów dydaktycznych, licznych kółek zainteresowań, zajęć maturalnych, współpracy z uczelniami, systematycznie przeprowadzanych matur próbnych, profesjonalnie przygotowanego grona pedagogicznego, itp.). Część informacyjną uzupełniły bardzo atrakcyjne pokazy z fizyki, chemii i biologii, przeprowadzane dla gości przez uczniów naszej szkoły i nadzorowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Bardzo sprawnie odbywało się także zapoznawanie gimnazjalistów z bazą dydaktyczną szkoły, jej walorami takimi jak przestronność, wyposażenie pracowni itp. Zadanie to realizował świetnie zorganizowany Samorząd Szkolny. Czas umilały też inne atrakcje – występy szkolnego zespołu wokalnego The One oraz słodkości przygotowane specjalnie na te dni przez uczniów naszej szkoły .

   Każdy z odwiedzających otrzymał folder zawierający najważniejsze informacje o walorach szkoły. Uzupełnieniem folderu stał się film o Bartoszu, który pokazał szkołę także z perspektywy społeczności uczniowskiej.

    Na pełną, satysfakcjonującą nas informację o randze szkoły potrzeba o wiele więcej czasu, gdyż sukcesów, którymi chcielibyśmy się pochwalić, tym samym dowodząc, że warto wybrać naszą szkołę jest mnóstwo. Udało nam się jednak zarysować profil Bartosza, który jest nie tylko szkołą wiodąca w regionie, nowoczesną, zasługującą na wyróżnienie Srebrną Tarczą, ale też przyjazną uczniom, wychodzącą naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.

     Reakcje naszych gości wskazywały na duże zainteresowanie propozycjami, jakie im przedstawiliśmy, co pozwala sądzić, że w przyszłości wybiorą naukę w naszej szkole, by powtórzyć sukcesy ich starszych kolegów i koleżanek.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII: