• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   

 

   Ostatnie miesiące wpisały się do historii jako niełatwe i przełomowe. Jednak nawet sytuacja epidemiologiczna nie utrudniła pracy naszemu zespołowi. The One - zespół, który w naszej szkole działa od lat, przez cały czas aktywnie pracuje nad nowym repertuarem. Dziewczyny: Ewa Mazur, Katarzyna Miziuk, Natalia Miziuk, Julia Stepaniuk, Amelia Wiatrak reprezentowały I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w konkursach i festiwalach, zdobywając wysokie noty. Wzięły udział w II Lubyckim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, otrzymując przepiękne upominki i dyplomy, XXI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek ,,Od nieba do nieba” w Hałcnowie, zdobywając III miejsce na podium, a także w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach, gdzie zdobyły wyróżnienie. Mimo wciąż panującej pandemii zespół stale pracuje nad podnoszeniem poziomu artystycznego i wzbogaceniem repertuaru na różne okazje. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dziewczyny pracujące w zespole mieszkają w różnych miejscowościach, z rożnym oddaleniem od szkoły. Pokonują trudności komunikacyjne, by móc realizować się w swoich pasjach i zainteresowaniach.

   Gratulujemy naszym uczennicom talentu i sukcesów, dziękując za ich zaangażowanie w nieustannym promowaniu szkoły. Czekamy na kolejne sukcesy.

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, tam dobre serca mają.

J. W. Goethe

   Edward Wiśniewski był nauczycielem wychowania muzycznego. Pracował w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim od 15 sierpnia 1968 r. do 31 sierpnia 2001 r.

   Zapamiętany został także jako instruktor szkolnych zespołów muzycznych i dyrygent szkolnego chóru „Tryton”. Był to 4-głosowy chór mieszany. Towarzyszyły mu zespoły instrumentalne, przez które przewinęło się wielu uzdolnionych uczniów. Na okres 33 lat pracy składały się czasy PRL-u, kiedy to narzucano repertuar i pilnowano, by był zgodny z ówczesnymi zarządzeniami oraz okres bardzo powolnej metamorfozy po roku 1980 i szybkiej - po zmianie ustrojowej w 1989 r.

   Zespoły prowadzone przez Profesora brały udział w częściach artystycznych wielu oficjalnych uroczystości organizowanych w regionie. Zostały one uwiecznione na nagraniach VHS, na afiszach, w notkach prasowych i w szkolnej kronice.

   Ważnym akcentem była pięcioletnia współpraca chóru „Tryton” z Wydziałem Zamiejscowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tradycyjne hymny „Gaude Mater Polonia” i studencki „Gaudeamus igitur” studentom śpiewali licealiści i otrzymali za to wyrazy uznania i podziękowania od J. Magnificencji Rektora ks. prof. S. Wilka i J. E. ks. bp prof. Jana Śrutwy.

   Profesor Edward Wiśniewski przez wiele lat pracował w szkolnym kole PTTK, organizując wycieczki dla młodzieży i wakacyjne piesze obozy wędrowne po najpiękniejszych i najciekawszych zakątkach naszego kraju. Przez pewien okres był opiekunem szkolnego koła OHP i współpracował z ośrodkami, które dawały młodzieży możliwość zarobku. Na pomoc Profesora zawsze mogły liczyć okoliczne parafie, bo ilekroć zabrakło organisty, zajmował miejsce na chórze i potrafił zadziwić wiernych niecodzienną grą i śpiewem.

   Jako pedagog dał się poznać w pracy z młodzieżą w ramach organizowanej przez MEN i Muzeum Narodowe w Warszawie Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki) dla młodzieży szkół średnich ogólnokształcących w trzech etapach: szkolnym, okręgowym w Lublinie i centralnym w Warszawie. Młodzież naszej szkoły pod Jego opieką systematycznie brała udział w eliminacjach i prawie co roku dochodziła do stopnia centralnego. Profesor wykształcił 11 finalistów i laureatów Olimpiady Artystycznej, a nawet laureatów II i III Nagrody. Wielu z nich osiągnęło później sukces na studiach muzykologicznych i na festiwalach muzycznych, na których stawiali się twórcy i odtwórcy muzyki współczesnej niemal z całego świata.

   Na wniosek Zarządu Głównego Olimpiady Artystycznej Profesor Edward Wiśniewski został odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” podczas uroczystości w Muzeum Narodowym w Warszawie. Za swoją pracę został dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury” oraz licznymi nagrodami niższego stopnia.

   Profesor Edward Wiśniewski był człowiekiem bardzo skromnym. Odchodząc na emeryturę, pożegnał się z gronem pedagogicznym słowami piosenki: „Dla ludzi życzliwość miej i jedną tę samą twarz”. Kontakt ze szkołą utrzymywał jeszcze przez długie lata.

Roman Soniak

Zapraszamy do galerii

 

(Wykorzystano materiały zgromadzone w publikacji jubileuszowej „Testis temporum altera spes. Świadectwo pokoleń daje nową nadzieję”, red. Z. Gorgol, L. Pienkos, R. Soniak, Tomaszów Lubelski 2017)

 

 

    Piotr Leńczuk (I a) i Julia Ścirka (II ap) zostali stypendystami w ramach programu Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Uzyskanie tego wsparcia potwierdza zarówno wybitne uzdolnienia uczniów, jak też ich aktywność i kreatywność w zdobywaniu wiedzy. Stypendium jest jednocześnie formą uznania dla wysokich wyników Piotrka i Julki oraz motywacją do dalszego wysiłku w zdobywaniu wiedzy, co z pewnością stanowi pasję wyróżnionych uczniów.

   Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne.

    W dniach 8 (część pisemna) i 15-16 (część ustna) stycznia 2021 r. odbyły się w formule on-line eliminacje okręgowe XLVII Olimpiady Historycznej.

   Znakomity wynik osiągnęła w nich uczennica klasy II cp (humanistycznej) Roksana Lipian uzyskując najwyższy wynik 90 punktów za ocenę bardzo dobrą z pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej, co zapewniło jej awans do eliminacji centralnych olimpiady. Taką samą liczbę punktów osiągnęło jeszcze dwoje uczniów z następujących szkół: Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku i I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach.

   Tuż za siódemką uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych uplasował się uczeń klasy III c (humanistycznej) Damian Kiszczuk, który uzyskał 80 punktów za oceny dobry plus z obu części eliminacji okręgowych.

   Roksanę i Damiana do olimpiady historycznej przygotował ich nauczyciel historii Tomasz Mikszyc.

Lać Ci będą łzy potęgi drugiej

Ci, co człowiekiem nie mogli Cię widzieć

C. K. Norwid

 

 

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego

w Tomaszowie Lubelskim

z bólem żegna

Pana Profesora

ŚP. EDWARDA WIŚNIEWSKIEGO

nieocenionego Kolegę, opiekuna wielu pokoleń muzycznie utalentowanej młodzieży i laureatów olimpiad artystycznych, pedagoga wielokrotnie uhonorowanego Nagrodami Ministra i Kuratora, odznaczonego Medalem Komisji Narodowej.

Dyrekcja,

grono pedagogiczne,

uczniowie i pracownicy szkoły

 

   Stało się tradycją, że członkowie zespołów The One i Bartosz Band z okazji Świąt Bożego Narodzenia opracowują koncert kolęd. W tym roku również przygotowali uroczystość pod hasłem: „Z kolędą po Europie”, tym razem jednak zrealizowaną w warunkach pandemii.

   Zapraszamy do obejrzenia występów naszych artystów.

 

1. Ewa Mazur i Amelka Wiatrak (śpiew) - ,,Where are you Christmas”

 

2. Amelka Knap - ,,Z narodzenia Pana”

 

3. Kasia Miziuk - ,,Święta w nas”

 

4. Kacper Leńczuk - ,,Kolęda dwóch serc”

 

5. Kasia Miziuk i Natalka Miziuk - ,,Przekażmy sobie znak pokoju”

 

6. Przemek Zieliński i Jakub Góra- ,,The sweetest gift”

 

7. Ewa Mazur i Amelka Wiatrak (wersja instrumentalna) - ,,Where are you Christmas”

 

8. Natalka Miziuk - ,,Magia świąt”

 

9. Julia Stepaniuk - ,,Anioł pasterzom mówił”

 

Image made by GraGorek from http://tapetus.pl/obrazki/n/193937_zima-las-wiateczna-choinka-padajacy-nieg.jpg