• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim został zorganizowany i przeprowadzony powiatowy konkurs fotograficzny pod hasłem „Czytanie jest pasją. Bohaterowie moich ulubionych lektur”, skierowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

   Już po raz czwarty został objęty patronatem przez Starostę Tomaszowskiego Henryka Karwana.

   W tegorocznej , szóstej edycji, udział wzięło 7 uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Sabaudii, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim i Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

   Dnia 21 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie jury w składzie: Maria Gęborys, Marzanna Mucha, Katarzyna Soluch i Dorota Wujec, które dokonało oglądu i analizy 15 prac fotograficznych. Przedmiotem oceny poszczególnych fotografii była zgodność z tematyką konkursu, sugestywność i oryginalność w podejściu do tematu, wyobraźnia artystyczna oraz technika wykonania.

   Ze względu na wyjątkowo małą w tej edycji liczbę uczestników oraz bardzo wyrównany poziom prac jury podjęło decyzję o przyznaniu wszystkim uczestnikom miejsc punktowanych, przyznając jednocześnie każdemu wyróżnienie w jakiejś dziedzinie. W ten sposób dokonano przydziału miejsc:

I miejsce ex aequo 

1. Gabriel Birunt za ilustrację do noweli „Kamizelka” (wyróżnienie za wybór nieoczywistego i nietypowego bohatera) oraz bohaterów „Opowieści z Narnii”. ZS nr 1 W Tomaszowie Lub.

2. Patryk Słoniec za „Czerwonego Kapturka” (wyróżnienie za uchwycenie bajkowej atmosfery). ZS nr 1 w Tomaszowie Lub.

II miejsce ex aequo 

1. Aleksandra Latos za portret Jagny Boryny (wyróżnienie za szczegółowe odwzorowanie postaci literackiej). SP nr 1 w Tomaszowie Lub.

2. Katarzyna Zubiak za scenę balkonową z „Romea i Julii” i postacie Aliny i Balladyny (wyróżnienie za ciekawe ujęcie postaci i piękne plenery). ZS nr 2 w Tomaszowie Lub.

III miejsce ex aequo

1. Karina Anna Michniak za portrety postaci z „Dziewczyny nie biją” i „Niepokoju” (wyróżnienie za wysoki poziom techniczny fotografii). ZS nr 1 w Tomaszowie Lub.

2. Aleksandra Chołody za „Współczesnego Czerwonego Kapturka” (wyróżnienie za ciekawą i niejednoznaczną interpretację postaci). SP w Sabaudii.

3. Julia Kusiak za „Moja Diabolinę” ( wyróżnienie za połączenie inspiracji książką i filmem). SP w Sabaudii.

   Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. W tym dniu zostanie również zaprezentowana wystawa pokonkursowa.

   Nagrody dla laureatów ufundował Starosta Tomaszowski Henryk Karwan oraz biblioteka ZS nr 1. Panu Staroście składamy serdeczne podziękowania za patronat i wsparcie finansowe naszego konkursu.

   Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały :Maria Gęborys, Marzanna Mucha , Katarzyna Soluch i Dorota Wujec.

Dorota Wujec

    15 maja 2019 r. uczniowie klasy II c uczestniczyli w akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkil” organizowanej w ramach Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu we współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim z Muzeum i Miejscem Pamięci w Bełżcu.

   Młodzież wysłuchała wykładu pani Ewy Koper – pracownika merytorycznego muzeum, która opowiadała o okolicznościach powstania w getcie warszawskim. Później rozpoczęła się praca w grupach i tworzenie własnych, papierowych żonkili, mających symboliczne znaczenie.

   Warsztaty zakończyły się złożeniem kwiatów i zniczy pod pomnikiem upamiętniającym tomaszowskich Żydów.

   Kolejną okazją do odwiedzenia biblioteki stał się wykład poprowadzony przez panią Dorotę Niedzielę, nauczyciela akademickiego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na temat prawa autorskiego i portalów społecznościowych. Młodzież została ostrzeżona przed pobieraniem filmów z nielegalnych źródeł, a także przed popełnianiem błędów związanych z lekceważeniem znajomości regulaminów przy zakładaniu różnych kont.

Magdalena Okoń

    Tradycją stał się udział uczniów klasy humanistycznej w warsztatach organizowanych corocznie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim, w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkil”, poświęconej powstaniu w getcie warszawskim. Spotkanie z pracownikiem Muzeum – Martyrologii w Bełżcu panią Ewą Koper, umożliwiło uczniom zrozumienie okresu okupacji w czasie II wojny światowej. Pozwoliło też na wczucie się w sytuację młodych ludzi skazanych na życie w getcie. Warsztaty uświadomiły również znaczenie pokoju, wzajemnej akceptacji i zrozumienia oraz wzbogacenia o kulturę innych narodów. Uczniowie klasy 2c zapoznali się też z sytuacją Żydów zamieszkujących w Tomaszowie Lubelskim przed 1939r. Zwieńczeniem spotkania edukacyjnego było złożenie wiązanki żonkili, będących symbolem powstania w getcie, oraz zapalenie zniczy przed pomnikiem upamiętniającym pomordowanych tomaszowskich Żydów.

Zapraszamy do galerii

    Zapraszamy na stronę Wikipedii: Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim oraz do Facebooka prowadzonego przez samorząd uczniowski: bartosz.su. Informujemy również, że informacja o tworzonej w naszej szkole klasie uniwersyteckiej znajduje się na Facebooku na stronie Instytutu Informatyki UMCS. Wpis został udostępniony na profilu samorządu uczniowskiego naszej szkoły.

    W piątek, 26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste pożegnanie klas trzecich. Dyrektor szkoły, pan Leszek Bober podziękował absolwentom za 3 lata ciężkiej, ale też owocnej pracy i życzył powodzenia na egzaminie maturalnym. Następnie w imieniu Starosty Tomaszowskiego głos zabrał pan Mariusz Kobiałka – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, który również wyraził uznanie dla naszych absolwentów. Wypowiedziała się również przewodnicząca samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/ 2018, Julia Barcicka, która złożyła podziękowanie dyrekcji i gronu pedagogicznego za trzyletnią współpracę oraz przeprosiła za wszelkie niedociągnięcia.

   Podczas ślubowania trzecioklasiści deklarowali dochowanie wierności hasłu wypisanemu na sztandarze naszej szkoły: „Honor et Patria”, godne reprezentowanie szkoły i jej tradycji, wierność przekazywanym wartościom, służenie dobremu imieniu szkoły oraz gotowość do podjęcia nowych zadań i obowiązków.

   Na koniec dyrektor szkoły wraz z wychowawcami wręczył świadectwa zdolnym i wyróżniającym się uczniom Bartosza.

Ze średnią 5,00 i powyżej wyróżnieni zostali:

Aleksandra Koperwas (IIIa), Bartłomiej Szykuła (IIIa), Julia Skroban (IIIb), Aleksandra Kwiecień (IIIb), Anita Wybranowska (IIIb) i Katarzyna Przednowek (IIIb).

Nagrody za wysokie wyniki w nauce

ze średnią od 4,75 do 4,99 otrzymali również: Angelika Wawrzusiszyn (IIIa), Jakub Michalski (IIIa), Kacper Nowicki (IIIa), Maciej Wróbel (IIIa), Julia Idzik (IIIb), Katarzyna Duchnowska (IIIb), Bartosz Stawarski (IIIb), Kacper Janiuk (IIIe).

   Wyróżnienie za 100% frekwencję otrzymał Mateusz Dziura (IIIa), który dodatkowo reprezentował szkołę w licznych konkursach i olimpiadach z języka angielskiego, przy czym wielokrotnie zdobywał tytuł laureata i finalisty.

   W dalszej kolejności uczniowie zostali nagrodzeni za pracę w zespołach wokalno – muzycznych The One i Bartosz Band oraz prowadzenie uroczystości szkolnych (Oliwia Tyrka, Malwina Nowak, Bartłomiej Szykuła, Bartosz Mazurek), działalność w samorządzie uczniowskim (Julia Barcicka, Oliwia Tyrka, Monika Gardyjas, Maciej Wróbel), a także działalność sportową (Aleksandra Koperwas, Marcin Kobiałka, Szymon Leńczuk, Monika Kowalik, Wiktoria Beńko, Joanna Pizun, Sylwia Biela, Julia Idzik, Gabriela Kostur, Katarzyna Sendecka, Klaudia Nowak, Daniel Pietraś, Kacper Sidor, Katarzyna Kliza i Jan Żółkiewski).

   Całość uroczystości zwieńczył występ Oliwii Tyrki, Martyny Majkut oraz Patrycji Zubrzyckiej, które zaśpiewały „Thinking out loud” Eda Sheerana i „Just the way you are” Bruno Marsa.

   Dziękujemy wszystkim za przybycie, a uczniom klas trzecich życzymy powodzenia na maturze!

Magdalena Okoń

Zapraszamy do galerii

   

Szanowni Państwo,

   Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, czas trudnych i ważnych wyborów. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na innowacyjną propozycję rekrutacyjną - klasę uniwersytecką o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, jaką od nowego roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim będzie prowadziło we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przydział zajęć w tej klasie poza rozszerzeniami z matematyki i fizyki będzie uzupełniony o dodatkowe dwie godziny z matematyki i informatyki na poziomie olimpijskim. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że organizowana przez nas klasa jest wyjątkowa nie tylko w skali regionu, ale także całej Polski, gdyż takie rozwiązania funkcjonują przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, w dużych miastach a dostęp do takich innowacji edukacyjnych dla mieszkańców prowincji jest ograniczony.

   Inspiracją do powstania tej klasy była obserwacja wyników Olimpiady Informatycznej. Nigdy uczniowie naszego regionu nie uczestniczyli licznie w Olimpiadzie Informatycznej, ale od kilku lat do drugiego etapu tej olimpiady nie dostał się uczeń żadnej ze szkół z obszaru byłego województwa zamojskiego. Aby to zmienić nawiązaliśmy współpracę z najważniejszą w naszym regionie uczelnią prowadzącą edukacje w kierunku przedmiotów ścisłych czyli Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ze strony UMCS opiekę nad klasą uniwersytecką objął nasz krajan, jednocześnie absolwent BARTOSZA, pan dr Jacek Krzaczkowski, adiunkt w Instytucie Informatyki UMCS oraz Katedrze Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który między innymi jest inicjatorem Akademii Programowania UMCS – inicjatywy edukacyjnej skierowanej do uczniów wszystkich typów szkół, w ramach której co roku kilkuset uczniów, nie tylko z regionu, uczy się programować i doskonali swoje umiejętności programistyczne. Pan dr Jacek Krzaczkowski będzie prowadził w klasie uniwersyteckiej dodatkowe zajęcia z informatyki.

   Mamy nadzieję, że udało się nam zainteresować Państwa naszą inicjatywą. Wszystkim zainteresowanych tym innowacyjnym rozwiązaniem edukacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim proponujemy bezpośredni kontakt z jego opiekunami:

dyr. liceum w Tomaszowie Lubelskim, mgr Leszek Bober – tel. 84 664 3206

dr Jacek Krzaczkowski – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.