• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Jak zwykle pierwsze dni maja dla naszej szkoły oznaczają zmagania kolejnych roczników absolwentów Bartosza z egzaminami maturalnymi. Jednak forma tegorocznego egzaminu nie do końca jest wpisana w szkolna tradycję, gdyż jak wiadomo to pandemia po części nadała ton wielu procedurom maturalnym. Szczególność tegorocznych matur polega też na wymuszonej zmianie metody pracy w przygotowaniu do tych egzaminów, gdyż duża część zakresu materiału programowego dotyczyła pracy w formie lekcji zdalnych - zarówno w II, jak i III klasie. Zaskoczyła też przyroda, spóźniając się z tradycyjnym w tym czasie kwitnieniem kasztanów.

   Nasi absolwenci zmagali się już z zadaniami literackimi i językowymi, rozwiązywali arkusze maturalne z matematyki na poziomie podstawowym, ale przed nimi jeszcze pozostałe egzaminy, w tym z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

   Za wszystkich trzymamy kciuki, życząc spokojnej, owocnej pracy i świetnych wyników na świadectwie maturalnym.

Zapraszamy do galerii

    Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej znajdującymi się w zakładce poświęconej temu konkursowi.

   23 kwietnia 2021 r. naszą szkołę odwiedzili szczególni goście. Wśród nich znaleźli się Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP - pan Tomasz Zieliński, dyrektor zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie - pani Monika Żur, Starosta Tomaszowski - pan Henryk Karwan oraz Wicestarosta Tomaszowski - pan Jarosław Korzeń.

   Gości powitali dyrektor szkoły - pan Leszek Bober i wicedyrektor - pani Beata Grela. Pan dyrektor przedstawił przybyłym najważniejsze epizody z historii szkoły, wspomniał o szczególnych walorach architektonicznych budynku i otoczenia, przywołał sylwetki wybitnych absolwentów. Zwiedzanie szkoły rozpoczęło się od złożenia wieńca przy tablicach upamiętniających profesorów i absolwentów Bartosza, którzy oddali życie w obronie ojczyzny oraz upamiętniających rolę szkoły jako szpitala polowego w okresie wojennym. Następnie odbyło się spotkanie z uczniami w szkolnej Auli im. Józefa Rybickiego, gdzie goście obejrzeli fresk wykonany na 100-lecie szkoły przez Wiolettę Lewandowską. Pan Minister wykazał szczególne zainteresowanie przygotowaniem młodzieży do tegorocznego egzaminu maturalnego, ich zdaniem na temat nauki zdalnej - efektywnością tej metody, trudnościami z nią związanymi. W trakcie rozmowy panowie Starości wielokrotnie wspominali o szczególnej randze szkoły w rejonie, Poseł pan Tomasz Zieliński przywołał, jako absolwent, swoje szkolne wspomnienia, zaznaczając dumę z faktu ukończenia naszej szkoły (której absolwentem jest też Starosta - pan Henryk Karwan). O zasługach uczniów Bartosza wspomniała też pani dyrektor Monika Żur. Rozmowy dotyczyły również inicjatywy zbudowania na terenie otoczenia szkoły łuku tryumfalnego upamiętniającego zarówno „Cud nad Wisłą”, jak też pobyt w Tomaszowie i szkole marszałka Józefa Piłsudskiego.

   Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w Bartoszu zdecydowanie świadczy o dobrej opinii, jaką od lat cieszy się szkoła i dowodzi jej prestiżu w środowisku oświatowym.

Zapraszamy do galerii

    Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza uczennica Roksana Lipian z klasy IIcp otrzymała tytuł finalistki XLVII Olimpiady Historycznej. Eliminacje centralne odbyły się 9 i 11 kwietnia 2021r. Tytuł ten oznacza zwolnienie uczennicy z egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym i automatyczne uzyskanie przez nią 100% punktów z tego egzaminu.

   Jest to kolejny bardzo dobry wynik uczniów naszej szkoły w olimpiadach i konkursach z historii. Wcześniej Damian Kiszczuk z klasy III c wygrał eliminacje okręgowe Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii i uczestniczył w finale tej olimpiady jako członek trzyosobowej drużyny reprezentującej województwo lubelskie. Ponadto dwaj uczniowie z tej samej klasy Damian Kiszczuk i Mateusz Drozda zakwalifikowali się do finału Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczycielem historii tej trójki uczniów jest pan Tomasz Mikszyc.

   Już za kilka tygodni rozpocznie się rekrutacja absolwentów szkół podstawowych do naszej szkoły, w tym do klasy psychologiczno – lingwistycznej, w której jednym z przedmiotów rozszerzonych będzie historia. Serdecznie zapraszamy do tej klasy wszystkich absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych rozwijaniem swojego zamiłowania do historii i udziałem w olimpiadach i konkursach. Sukcesy uczniów naszej szkoły świadczą o tym, że poprzez systematyczną pracę pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela fani historii mogą zdobyć tytuły laureatów i finalistów i uzyskają indeksy na wymarzony kierunek studiów.

    W dniu 12 marca 2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXV Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Do finału konkursu zakwalifikowali się dwaj uczniowie klasy IIIc (humanistycznej): Damian Kiszczuk i Mateusz Drozda. Nauczycielem historii obu finalistów jest Tomasz Mikszyc. Bardzo dobry wynik uzyskał Damian zajmując II miejsce wśród uczniów z całej Polski. Dla finalistów władze najstarszej polskiej uczelni zarezerwowały miejsca na ponad 80 kierunkach, w tym m. in. 1 indeks na prawo, 1 na administrację, 1 na studia europejskie i 6 indeksów na historię. O tym, komu przypadnie indeks na wybranym przez siebie kierunku zdecyduje finałowa rozgrywka, która odbędzie się 23 kwietnia br.